Dylematy bezpieczeństwa w opinii socjologii
 
Więcej
Ukryj
1
Minister of Economy
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):405-417
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Socjologia polityczna w dziedzinie bezpieczeństwa zadaje dwa podstawowe pytania: co znaczy bezpieczeństwo i jak funkcjonuje. Socjologia dowodzi, że jedynie stanowisko konstruktywistyczne pozwala ukazać w sposób jasny bezpieczeństwo i jego brak jako rezultat procesów sekurytyzacyjnych (struktur), domagających się wyjątkowego podejścia ze strony polityki związanej z istnieniem różnych instytucji zarządzających kryzysami bezpieczeństwa. Egzystencjalizm to zjawisko, które powstaje i przemija od stanu niepewności do życia w poczuciu braku bezpieczeństwa (insecurity), stąd powstaje dylemat interpretacji i dylemat reakcji. Taki stan nieprzezwyciężalnej niepewności postrzegamy jako źródło obciążeń składających się na dylemat bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (15)
1.
Booth, K., Wheeler, N. J. (2008). Koncepceje dylematów bezpieczeństwa. Basinstoke: Palgrave.
 
2.
Hopf, T. (1998). Przegląd wkładu konstruktywistów w teorię bezpieczeństwa międzynarodowego. Cembrige k/Bostonu: Journal Article, International Security.
 
3.
Huysmas, J. (2006). Ujęcie problemu migracji w Europie w kategoriach międzynarodowej socjologii politycznej. Londyn: Routledge.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: AON.
 
5.
Koziej, S. (2010). Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa: AON.
 
6.
Lisiecki, M., Raczkowska-Lipińska, M., Sitek, B., Pokruszyński, W. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów:.
 
7.
Lisiecki, M., Sitek, B. (2011). Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Józefów: WSGE.
 
8.
Nowak, E., Nowak, M. (2011). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
9.
Pietraś, M. (2007). Międzynarodowe Stosunki Polityczne. Lublin: UMCS.
 
10.
Pokruszyński,W. (2012). Bezpieczenstwo teoria i praktyka. Józefów: WSGE.
 
11.
Williams, P. D. (2012). Studia Bezpieczeństwa. Kraków: UJ.
 
12.
Wojtaszczyk, K. A., Materska-Sosnowska, A. (2009). Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
13.
Wołejszo, J., Jakubczak, R. (2013). Obronność teoria i praktyka. Warszawa: AON.
 
14.
Wrzosek, M. (2010). Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON.
 
15.
Zawisza, J. (2009). Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: PROPOMERANIA.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top