Sytuacje konfliktowe u dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):11-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł został poświęcony zjawisku naturalnemu, jakim jest konflikt. Konflikt zajmuje specyficzne miejsce w  życiu każdej żywej jednostki, ponieważ doprowadza do sytuacji stresowych, a  te z  kolei są przyczyną powstawania zaburzeń psychicznych i fizjologicznych organizmu. Można go rozważać jako proces lub stan. W literaturze przedmiotu, a także w życiu codziennym bywa utożsamiany z rozbieżnością poglądów, rywalizacją, niezgodnością, konkurencją, sprzecznością, walką, wrogością itp. Dlaczego dochodzi do antagonizmów, czy można ich uniknąć? Wielu praktyków i teoretyków, nieustannie poszukuje odpowiedzi na zadane pytanie. Ich obiektem zainteresowania jest zarówno faza wchodzenia w konflikt, sama sytuacja konfliktowa, jak i faza jego rozwiązania. Kontynuując te rozważania Autorzy niniejszego artykułu podjęli pró- bę przedstawienia procesu konfliktu wśród wybranych dzieci przedszkolnych. Badaniem objęto 300 dzieci 5-6 letnich z przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym 120 dziewczynek i 180 chłopców. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, realizacji której służyła obserwacja, ankieta i  wywiad. Przy pomocy wybranych narzędzi dokonano analizy powstawania omawianego zjawiska, sposobów zachowań dzieci, skutków tego zjawiska, jego miejsca i czasu występowania oraz strategii radzenia sobie z nim.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top