Praca a funkcjonowanie psychiczne skazanych na 25 lat pozbawienia wolności
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 08-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-09-2023
 
 
Data akceptacji: 28-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Milena Miałkowska-Kozaryna   

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 
 
JoMS 2023;53(4):135-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było sprawdzenie, czy zatrudnienie skazanych na 25 lat pozbawienia wolności istotnie różnicuje ich funkcjonowanie psychiczne.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 124 skazanych na 25 lat pozbawienia wolności, z których 78 (63%) w chwili badania było zatrudnionych. Do oceny wybranych aspektów funkcjonowania psychicznego wykorzystano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI), Kwestionariusz do Oceny Zdrowia Psychicznego wg Goldberga (GHQ-28), Skalę Sprężystości Psychicznej (Ego Resiliency Scale) w adaptacji Łukasza Kaczmarka oraz autorskie narzędzie zatytułowane Izolacja Więzienna jako Sytuacja Stresowa.

Wyniki:
Badania wykazały, że zatrudnieni skazani na 25 lat pozbawienia wolności, w porównaniu do skazanych na taką samą karę, ale niezatrudnionych, mają istotnie niższy poziom lęku, wyżej oceniają swoje zdrowie psychiczne oraz cechują się wyższą sprężystością psychiczną.

Wnioski:
Zatrudnianie skazanych, w tym skazanych na kary długoterminowe, przynosi wymierne korzyści. Zapewnianie pracy skazanym na 25 lat więzienia może przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania psychicznego, a w perspektywie długofalowej do mniejszej liczby zdarzeń nadzwyczajnych, czy lepszego zdrowia – tak somatycznego, jak i psychicznego.

 
REFERENCJE (26)
1.
Abdulkadir, H., Girma, M., Gebru, Z., Sidamo, N.B., Temesgen, G., Jemal, K. (2022). Anxiety and its associated factors among inmates in ARBA Minch and JINKA town, southern Ethiopia, 22, 1-10. BMC Psychiatry.
 
2.
Alós, R., Esteban, F., Jódar, P., Miguélez, F. (2015). Effects of prison work programmes on the employability of ex-prisoners, 12(1), 35–50. European Journal of Criminology.
 
3.
Atkinson, R., Rostad, K. A. (2003). Can Inmates become an integral part of the US workforce? Urban Institute Press.
 
4.
Block, J., Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness, 70(2), 349–361. Journal of Personality and Social Psychology.
 
5.
Brown, C. (2011). Vocational Psychology and Ex-Offenders’ Reintegration: A Call for Action, 19(3), 333-342. Journal of Career Assessment.
 
6.
Bushway, S. D. (2006). The problem of prisoner (re)entry, 35(6), 562–565. Contemporary Sociology.
 
7.
Capece, J. (2020). The effects of probation stipulations on employment quality among people on probation, 59(7), 375-388. Journal of Offender Rehabilitation.
 
8.
Cherney, A., Fitzgerald, R. (2016). Finding and keeping a job: The value and meaning of employment for parolees, 60(1), 21–37. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.
 
9.
Decker, S. H., Ortiz, N., Spohn, C., Hedberg, E. (2015). Criminal stigma, race, and ethnicity: The consequences of imprisonment for employment, 43(2), 108–121. Journal of Criminal Justice.
 
10.
Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Aletheia.
 
11.
Guilbaud, F. (2010). Working in prison: Time as experienced by inmate-workers, 51(5), 41–68. Revue française de sociologie.
 
12.
Hamilton, J.S., Schneider, J., Kane, E., Jordan, M. (2015). Employment of ex-prisoners with mental health problems, a realistic evaluation protocol, 15(1), 1-8. BMC Psychiatry.
 
13.
Henriksson, H., Krech, R. (1999). International perspectives. w: D. V. Z. Smit, F. Dünkel (red.), Prison labour: Salvation or slavery?, 297–312. Ashgate Pub Limited.
 
14.
Hunter, G., Boyce, I. (2009). Preparing for employment: Prisoners’ experience of participating in a prison training programme, 48(2), 117–131. The Howard Journal of Crime and Justice.
 
15.
Kacprzak, A., Kudlińska-Chróścicka, I. (2019). Między pracą socjalną a resocjalizacją. Uwarunkowania pracy socjalnej z (byłymi) więźniami w Polsce, 24, z. 1: 23-39. Zeszyty Pracy Socjalnej.
 
16.
LeBaron, G. (2012). Rethinking prison labor: Social discipline and the state in historical perspective, 15(3), 327–351. WorkingUSA.
 
17.
Peled-Laskov, R., Timor, U. (2018). Working bars: Employed prisoners’ perception of professional training and employment in prison, 7, 1–15. International Journal of Criminology and Sociology.
 
18.
Pierson, A., Price, K., Coleman, S. (2014). Prison labor, 4(1), 12–23. Politics, Bureaucracy & Justice.
 
19.
Ramakers, A., van Wilsem, J., Nieuwbeerta, P., Dirkzwager, A. (2015). Down before they go in: A study on pre-prison labour market attachment, 21(1), 65–82. European Journal on Criminal Policy and Research.
 
20.
Saylor, W. G., Gaes, G. G. (1997). Training inmates through industrial work participation and vocational and apprenticeship instruction, 1(2), 32–43. Corrections Management Quarterly.
 
21.
Shea, E. (2005). Les paradoxes de la normalisation du travail pénitentiaire en France et en Allemagne, 29(3), 349–365. Déviance et société.
 
22.
Szczepanik, R. (2016). Rola zatrudnienia w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty, nr 92 (III), 73-96. Przegląd Więziennictwa Polskiego.
 
23.
Tadesse, E., Merdassa, E., Abdisa, E., Tolossa, T. (2022). Magnitude and associated factors of depression among prisoners in Wollega zones, Oromia region, Ethiopia: A cross-sectional study, 17(3), 1-10. PloS one.
 
24.
Uggen, C. (2000). Work as a turning point in the life course of criminals: A duration model of age, employment, and recidivism, 65, 529–546. American Sociological Review.
 
25.
Western, B., Kling, J. R., Weiman, D. F. (2001). The labor market consequences of incarceration, 47(3), 410–427. Crime & Delinquency.
 
26.
Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Jaworowska, A., Fecenec, D. (2011). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Polska adaptacja STAI. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top