Simulators used in training for internal safety purposes
 
Więcej
Ukryj
1
Police Academy in Szczytno, Poland
 
 
Data nadesłania: 10-02-2023
 
 
Data akceptacji: 13-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Czesław Urban   

Police Academy in Szczytno, Poland
 
 
JoMS 2023;53(4):123-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The author of the article is trying to solve the research problem posed in the form of a question: in what way can the simulators be used in training sessions for the sake of safety and what is the level of effectiveness of such training sessions? The author uses theoretical and empirical methods in order to address the research problem. Simulators taken advantage of in the Police Academy as well as their capabilities and ways of usage, during the training or drilling sessions, have been described in the article. In the last part of the article, the results of the evaluation of the training sessions, using the simulators, have been indicated. he author of the article is trying to solve the research problem posed in the form of a question: in what way can the simulators be used in training sessions for the sake of safety and what is the level of effectiveness of such training sessions? The author uses theoretical and empirical methods in order to address the research problem. Simulators taken advantage of in the Police Academy as well as their capabilities and ways of usage, during the training or drilling sessions, have been described in the article. In the last part of the article, the results of the evaluation of the training sessions, using the simulators, have been indicated.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dąbrowski M, Gudzbeler G. , Urban A., Prawne i praktyczne aspekty wykorzystania symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2014.
 
2.
Encyklopedia Powszechna PWN (2010), PWN, Warszawa 2004.
 
3.
Gudzbeler G., Urban A., Emergency vehicle driving simulator for typical and extreme conditions, Internal Security 2014.
 
4.
Instrukcja użytkowania Systemu SKP-BIO (2014), Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze.
 
5.
Kamiński J., Trening symulacyjny w doskonaleniu dowodzenia w Policji p. 104, Szczytno, 2016. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 2003.
 
6.
Wirtualny System Dowodzenia, http://www.wspol.edu.pl/ibir/i..., 30.03.2021.
 
7.
Zintegrowana Platforma Symulacyjna, http://www.wspol.edu.pl/ibir/i..., 30.03.2021.
 
8.
60 lat szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2014), Szczytno 2014, edited by Misiuk A.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top