Radzenie sobie w sytuacjach problemowych przez pracowników turystyki (pilotów wycieczek zagranicznych)
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 10-10-2017
 
 
Data akceptacji: 23-07-2018
 
 
Data publikacji: 26-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Stefanek   

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie, Choiny 2, 20-816 Lublin, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):11-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była próba ustalenia preferowanych sposobów radzenia sobie ze stresem pracowników branży turystycznej – pilotów wycieczek zagranicznych. Problem badawczy sformułowano w postaci następującego pytania: Jakie sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych preferują pracownicy turystyki – piloci wycieczek zagranicznych?

Materiał i metody:
Badaniami objęto 31 osób wykonujących zawód pilota wycieczek zagranicznych. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankietową i narzędziem badawczym autorstwa S. Folkman i R. Lazarusa – Kwestionariusz Radzenia Sobie z Problemami (WCQ).

Wyniki:
Wyniki zostały podzielone ze względu na płeć i miejsce zamieszkania. Średnie wyniki badanych mężczyzn są nieznacznie wyższe, w przypadku następujących strategii radzenia sobie z problemami: „Pragnienia” (M=7,33; K=6,50), „Obojętność” (M=7,66; K=6,25), „Nastawienie pozytywne” (M=5,40’ K=4,00), „Obwinianie siebie” (M=4,29; K=4,00) oraz „Zamknięcie w sobie” (M=3,96; K=2,75). Z kolei, badane kobiety lepiej radzą sobie, stosując takie strategie jak: „Rozwiązywania problemów” (K=18,50; M=16,96), „Szukania społecznego wsparcia” (K=11,25; M=9,40) oraz „Redukowania napięcia” (K=4,50; M=3,14). We wszystkich jednak wyszczególnionych przypadkach, istotne różnice nie występują.

Wnioski:
Można stwierdzić że badane osoby nie preferują zdecydowanie żadnego z ośmiu analizowanych sposobów radzenia sobie w sytuacji problemowej. Wskazuje na to dominacja wyników przeciętnych we wszystkich strategiach. Uszczegóławiając zaś, można stwierdzić że badani mężczyźni, w sytuacjach trudnych, w większym zakresie niż badane kobiety, stosują strategię racjonalnego rozwiązywania problemów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmienne takie jak płeć i miejsce zamieszkania nie wpływają na sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 
REFERENCJE (13)
1.
Bargiel-Matusiewicz K., Podbielski Z., Klasik A. (2004). Współczesne rozumienie stresu. „Wiadomości Lekarskie”, vol. 57, issue 3-4, p. 188-192, ISSN: 0043-5147.
 
2.
Brzeziński J. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa PWN, wyd. 2, 1980 ISBN: 8301017007.
 
3.
Heszen-Niejodek I. Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej. In: J. Strelau (ed.) Osobowość a ekstremalny stres (238-263). Gdańsk, pp. 238-263. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000.
 
4.
Kirenko J. (1998). Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wydawnictwo UMCS Lublin. ISBN: 83-227-1146-8.
 
5.
Lazarus R.S., Folkman S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York. Springer ISBN13: 9780826141910.
 
6.
Łobocki M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków. ISBN: 978-83-7308-852-8.
 
7.
Nowak S. (2006). Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. ISBN: 830114999X.
 
8.
Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", Wyd. 2 popr. i rozszerz. ISBN : 8386770007.
 
9.
Strelau J. (ed.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN: 8387957054.
 
10.
Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wyd. 2 niezmienione, ISBN: 9788360733578.
 
11.
Strelau J., Zawadzki B., Oniszczenko W., Sobolewski A., Bieniek A. (2004). Diagnoza zespołu stresu pourazowego: charakterystyka wersji czynnikowej i klinicznej kwestionariusza PTSD. In: J. Strelau (ed.) Osobowość a ekstremalny stres, pp. 220-237, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN: 83-89120-89-5.
 
12.
Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz-Warszawa. ISBN: 978-83-60186-73-2.
 
13.
Wosik-Kawala D. (2013). Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo UMCS Lublin, ISBN: 978-83-7784-377-2.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top