Coping with difficult situations by tourism workers (foreign excursion guides)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie
 
 
Submission date: 2017-10-10
 
 
Acceptance date: 2018-07-23
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
Corresponding author
Mateusz Stefanek   

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie, Choiny 2, 20-816 Lublin, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):11-27
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study was to identify the preferred means of coping with stress among the workers of tourism industry, specifically, foreign excursion guides. The research problem was formulated in the form of the following question: What ways of dealing with stressful situations are preferred by the workers of tourism industry - foreign excursion guides?

Material and methods:
The subject of the study was a group of 31 practicing guides. The chosen research method was a diagnostic poll. The adopted research tool was the Ways of Coping Questionnaire developed by S. Folkman and R. Lazarus.

Results:
Results were divided regarding sex and place of residence. Average results of men are slightly higher for the following strategies: "Desires" (M=7,33; W=6,50), "Passive attitude" (M=7,66; W=6,25), "Positive attitude" (M=5,40; W=4,00), "Blaming oneself" (M=4,29; W=4,00) and "Retiring into oneself" (M=3,96; W=2,75). Women, in turn, handle better such strategies as "Solving problems" (W=18,50; M=16,96), "Seeking social support" (W=11,25; M=9,40) and "Reduction of tension" (W=4,50; M=3,14). In all the cases, however, no significant differences can be noticed.

Conclusions:
The subjects of the study do not seem to prefer any of the eight analyzed ways of coping with problematic situations, which is confirmed by the average results obtained for all the strategies. More specifically, however, it can be noticed that men tend to employ the strategy of rational approach to problems more than women. The analyses also show that the variables such as sex and place of living do not significantly influence the subjects' preferences with respect to the ways of coping with difficult situations.

 
REFERENCES (13)
1.
Bargiel-Matusiewicz K., Podbielski Z., Klasik A. (2004). Współczesne rozumienie stresu. „Wiadomości Lekarskie”, vol. 57, issue 3-4, p. 188-192, ISSN: 0043-5147.
 
2.
Brzeziński J. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa PWN, wyd. 2, 1980 ISBN: 8301017007.
 
3.
Heszen-Niejodek I. Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej. In: J. Strelau (ed.) Osobowość a ekstremalny stres (238-263). Gdańsk, pp. 238-263. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000.
 
4.
Kirenko J. (1998). Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wydawnictwo UMCS Lublin. ISBN: 83-227-1146-8.
 
5.
Lazarus R.S., Folkman S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York. Springer ISBN13: 9780826141910.
 
6.
Łobocki M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków. ISBN: 978-83-7308-852-8.
 
7.
Nowak S. (2006). Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. ISBN: 830114999X.
 
8.
Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", Wyd. 2 popr. i rozszerz. ISBN : 8386770007.
 
9.
Strelau J. (ed.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN: 8387957054.
 
10.
Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wyd. 2 niezmienione, ISBN: 9788360733578.
 
11.
Strelau J., Zawadzki B., Oniszczenko W., Sobolewski A., Bieniek A. (2004). Diagnoza zespołu stresu pourazowego: charakterystyka wersji czynnikowej i klinicznej kwestionariusza PTSD. In: J. Strelau (ed.) Osobowość a ekstremalny stres, pp. 220-237, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN: 83-89120-89-5.
 
12.
Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz-Warszawa. ISBN: 978-83-60186-73-2.
 
13.
Wosik-Kawala D. (2013). Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo UMCS Lublin, ISBN: 978-83-7784-377-2.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top