Cyberstalking in social media – Polish view
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
JoMS 2018;38(3):29-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper was inspired by the necessity to communicate the dire effects of classic stalking and to outline the penalties enforceable under Art. 190a §1 of the Polish Criminal Code. The specifics of cyberstalking are then enumerated with emphasis on quoted social site internal rules instituted for the prevention of personal harassment.
 
REFERENCES (23)
1.
Anderson W. L. (2010). Cyber Stalking (Cyber Bullying) - Proof and Punishment. Insights to a Changing World Journal, 12, pp. 19. ISSN 1550-1574.
 
2.
Boone J. (2011). Criminal Use of Social Media, Fairmont: National White Collar Crime Center.
 
3.
Chiks W. (2008). Harassment through the Digital Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking, Journal of International Commercial Law and Technology, 3, pp. 17. ISSN 1901-8401 .
 
4.
Dreßing H., Bailer J., Anders A., Wagner H., Gallas C. (2014) Cyberstalking in a large sample of social network users: prevalence, characteristics, and impact upon victims. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking., 2 (17), pp. 61. ISSN 2152-2715.
 
5.
Groth J. (2010). Cyberstalking – perspektywa psychologiczna. Forum oświatowe, 2, pp. 87. ISSN 0867-0323.
 
6.
Grześkowiak U. M. (2011). Portale społecznościowe – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 28, pp. 359-360. ISSN 0867-1753.
 
7.
Hypś S. (2012) w: Grześkowiak A., Wiak K. (ed.) Kodeks karny. Komentarz (pp. 858) Warszawa: Wydawnictwo CH Beck. ISBN 9788325536091.
 
8.
Hypś S. (2015) w: Grześkowiak A., Wiak K. (ed.), Kodeks karny. Komentarz (pp.952). Warszawa: Wydawnictwo CH Beck. ISBN 9788325536091.
 
9.
King-Ries A. (2011) Teens, technology and cyberstalking: the domestic violencewave of the future, Texas Journal of Women and the Law, 20, pp.137. ISSN 1058-5427.
 
10.
Kłączyńska N. (2014) w: Giezek J. (ed.). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, (pp. 470). Warszawa. ISBN 9788326441998.
 
11.
Kosonoga J. (2015) w: Stefański R. A. (ed.) Kodeks karny. Komentarz (pp.1089). Warszawa: Wydawnictwo CH Beck. ISBN 9788325576394.
 
12.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A. (2017). Między cyberprzemocą a „hejtem”. Kampanie społeczne związane z agresją w Internecie: w: Pływaczewski E., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (ed.) Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych (pp. 128). Warszawa: Wydawnictwo CH Beck. ISBN 9788325590062.
 
13.
Małecka M., Małecki B. (2008). Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie (pp.6). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 
14.
Merschman J. C. (2001). The Dark Side of the Web: Cyberstalking and the Need for Contemporary Legislation. Harvard Women's Law Journal, 24, pp. 255,276. ISSN 0270-1456.
 
15.
Michalska-Warias (2013) w: Bojarski T. (ed.), Kodeks karny. Komentarz (pp. 498). Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788327802125.
 
16.
Mozgawa M. (2014) w: Mozgawa M. (ed.), Kodeks karny. Komentarz (pp. 472), Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326433757.
 
17.
Tomaszek K. (2012) Stalker – psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania”. w: Gorbaniuk O., Kostrubiec-Wojtachnio B., Musiał D., Wiechetek M. (ed.) Studia z Psychologii w KUL, tom 18 (pp.138) Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788377027264.
 
18.
Ogilvie E. (2000) Stalking and Cyberstalking, Australian Institute of Criminology. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, 166, pp. 2-3. ISSN 0817-8542.
 
19.
Pietkiewicz M. (2013). Wobec poczucia bezkarności. Specyfika wybranych przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu. w: Zimny J. (ed.), Praworządność. Wczoraj-dziś-jutro (pp. 157-169). Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. ISBN 9788363835316.
 
20.
Treder M. (2016) w: Opalska A., Treder M., Tymieniecka A. (ed.), Social media. Analiza prawnokarna i kryminologiczna. Zagadnienia wybrane, Szczecin: Wydawnictwo Volumina.pl. ISBN 9788378673712.
 
21.
Shimizu A. (2013). Recent Developments: Domestic Violence in the Digital Age: Towards the Creation of a Comprehensive Cyberstalking Statute, “Berkeley Journal of Gender, Law & Justice”, 28, pp. 116-117. ISSN 1933-1045.
 
22.
Zygmunt Ł. (2013) w: Trybus M., Wilk T. (ed.) Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania. Aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe (pp.407) Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373389403.
 
23.
Zoll A. (2013) w: Zoll A. (ed.) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II. Komentarz do art. 117-227 k.k. (pp.498-606) Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326440816.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top