Woman as a conumer in the social media space
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-12-07
 
 
Acceptance date: 2023-12-11
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Joanna Wyrwisz   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):863-880
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The topic of the article is social media considered in the context of women's attitudes and purchasing decisions. The authors' intention was to assess the importance and use of social media in women's decision-making process. In particular, the focus was on identifying women's activity in social media, taking into account their age. The ability of women to make a decision to purchase a product in connection with the content on brand profiles in social media was also assessed.

Material and methods:
The article presents a research approach based on literature studies and empirical research. Starting from the characteristics of a woman as a consumer, the determinants of women's purchasing decisions regarding the purchase of cosmetics were demonstrated. Empirical research was carried out using the diagnostic survey method using a questionnaire. The research results were analyzed statistically.

Results:
The research results confirm the importance of social media in the purchasing decision-making process of women. This impact is also related to women's age. Factors such as content usefulness, perceived value of information, influencer's recommendation, and opinions of other users play a special role here.

Conclusions:
The research results clearly indicate the role of brand communication in the social media space, regardless of the channels, methods and forms of this communication.

 
REFERENCES (24)
1.
Anon. (2023). Czy rynek odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet? Raport Streetcom Marka jest kobietą. https://nowymarketing.pl/czy-r....
 
2.
Anon. (2023). Marka jest kobietą. https://sukcespisanyszminka.pl....
 
3.
Bachnik, K. (2016). Consumer behaviour. Implications for marketing. Szkoła Główna Handlowa.
 
4.
Biel, S. (2017). Media społecznościowe we współczesnym marketingu. w: Ostasz, G. (red.). Marketing (r)Evolution. Nowe techniki, pomysły, rozwiązania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 
5.
Bojanowska, A., Kulisz, M. (2023). Innovation in neuromarketing and social media marketing. Innovation in the Digital Economy. New Approaches to Management for Industry 5.0. 194-204.
 
6.
Chodak, G., Chawla, Y., Dzidowski, A., Ludwikowska, K. (2019). The Effectiveness of Marketing Communication in Social Media. Proceedings of the European Conference on Social Media. 73-91.
 
7.
Czaplicka, M. (2019). Uwiedź klienta. Marketing w social media. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
8.
Dziwulski, J., Tkaczuk, C. (2021). Marketing w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
9.
Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów. Wolters Kluwer Polska. s. 173.
 
10.
Kitlińska, E., Maison, D., Strzałka, A., Pawlikowska, K. (2010). Płeć Konsumenta w Marketingu. Kobieta i BIZNES. Nr 1-4. 13.
 
11.
Li, WB., Cho, H. (2023). Modifiable Factors Associated with Social Media Addiction: Gratifications Sought, Social Media Realism, and Social Network Characteristics. Communication Reports. Nr 36 (2). 69-81.
 
12.
Matsuzaka, S., Avery, LR., Stanton, AG. (2023). Black Women’s Social Media Use Integration and Social Media Addiction. Social Media + Society. 9.
 
13.
Mazurek, G. (2020). Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Niedzielska, A. (2015). Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 38.
 
15.
Piersiala, L. (2014). Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 68.
 
16.
Pikuła-Małachowska, J. (2015). Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 865. s. 72.
 
17.
Prema, S, Venmathi, A. (2011). Empowerment Of Women As Consumers Versus Advertisement. Social Science And Humanity. Vol. 5 .16-18.
 
18.
Raport Fundacji Kobiety e-biznesu. (2021). Kobieta i mężczyzna na zakupach w Internecie.
 
19.
Scott, D.M. (2022). Nowe zasady marketingu i PR: Jak poprzez social media, podcasty, content marketing, newsjacking oraz sztuczną inteligencję dotrzeć bezpośrednio do kupujących. MT-Biznes.
 
20.
Solomon, M.R. (2019). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Thirteenth Edition. Pearson Education..
 
21.
Stępowski, R. (2017). Video marketing w mediach społecznościowych, czyli kieszenie pełne telewizji. Wydawnictwo ROSTER.
 
22.
Stopczyńska, K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Szymański, G. (2016). Komunikacja marketingowa w social media. w: Lewandowski, J. Social media marketing. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
24.
Tafesse, W., Wien, A. (2018). Implementing social media marketing strategically: an empirical assessment. Journal of Marketing Management. Nr 34 (9-10). 732-749.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top