Sketch for discussion on the issue of ethics in business
 
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice
 
2
Czestochowa University of Technology
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Final revision date: 2024-02-27
 
 
Acceptance date: 2024-02-27
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Barbara Pabian   

University of Economics in Katowice
 
 
JoMS 2024;55(1):236-249
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Its aim is to justify the need for renewed scientific reflection on the issues of ethics and axiology in contemporary business, paying particular attention to the sphere of sales and services.

Material and methods:
The research methodology used in the preparation of this study was subordinated to its main goal. Due to the theoretical and controversial nature of the article, non-reactive methods were selected for research. Content analysis of written and oral messages (disseminated via the media) and the desk research method, which involves the analysis of secondary sources, were used. The research procedure consisted of searching for information, collecting and analyzing the obtained data. The content of documents supplemented on an ongoing basis was compared with previously obtained materials. The sources of information used to write this article are interdisciplinary in nature. This is primarily scientific literature in the field of ethics, corporate social responsibility (CSR), sales promotion and marketing. The method of scientific inference was inductive. The descriptive analysis method was also used.

Results:
A feature of modern sales activity is that it is not always integrated with the needs of stakeholders. This is contrary to ethics and the principles of corporate social responsibility.

Conclusions:
Unethical ideas, behavior and actions must be vigorously opposed. Even seemingly minor manifestations of manipulation or actions, even those bordering on morality, may ultimately lead to further escalation of various types of abuse. company management should use a system of incentives for employees and control their activities. This should be achieved by clearly defined rules indicating the rightness or wrongness of specific conduct in the company.

 
REFERENCES (31)
1.
Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe, 2 (129), 7–31. Studia Socjologiczne.
 
2.
Blix. Dostęp 17.10.2023 z https://blix.pl/produkt/chleb-....
 
3.
Boże Krówki. Podziel się świętością. Dostęp 05.11.2023 z https://bozekrowki.pl/content/....
 
4.
Cyran, K., Dybka, S. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, 14 (63), 7-18. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing.
 
5.
Czym jest…spryt. Dostęp 19.10.2023 z https://www.panstwo.net/1798-c....
 
6.
Delikatesy internetowe. Dostęp 17.10.2023 z https://a.pl/kielbasy-parowki-....
 
7.
Drapińska, A. (2015). Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?, 875 (41), 229-239. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
8.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostęp 20.10.2023 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
9.
Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. ZYSK i S-KA.
 
10.
Golonka-Czajkowska, M. (2007). Żentyca, legumina, gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany, czyli o kulinarnych wątkach w retoryce tatrzańskiego turyzmu. w: K. Łeńska-Bąk (red.). Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, 313-320. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
11.
Kamińska, G.J. (2026). Osobliwość metodologiczna etyki biznesu. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.
 
12.
Kisiel, A. (2014). Etyka a zarządzanie, wybrane problemy”, 180, 85-93. Studia Ekonomiczne.
 
13.
Macdonald, D. (2005). Teoria kultury masowej. w: A. Mencwel (red.). Antropologia Kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, 543-544, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Milcarz, M.M. (2019). Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków Stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza, 24 (1), 42–56. Polskie Forum Psychologiczne.
 
15.
Nosal, P. (2016). Zaradność społeczna jako taktyka oporu. w: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna Współczesne przejawy i ograniczenia, 37-45, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
16.
Olczykowska, W. (2012). Reklamy nieuczciwe i zakazane Dostęp 25.10.2023 z https://www.pedagogiczna.edu.p....
 
17.
Pabian, B. (2018). Kiełbasa od Gierka, kaszanka z PRL-u, chleb geesowski, czyli o przejawach idealizowania minionej epoki i marketingowej grze na sentymentach. w: J. Adamowski, M. Tymochowicz (red.). Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, 190-196, Muzeum Lubelskie w Lublinie.
 
18.
Pabian, A. (2014). Greenwashing i astroturfing. Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej, 4, 105-110. Marketing i Rynek.
 
19.
Rębisz, K. (2021). Firmy sprytnie korzystają na inflacji. Deweloperzy i sieci handlowe zaczęły spekulować?. Dostęp 15.11.2023 z https://wyborcza.biz/biznes/7,....
 
20.
Rudawska, E. (2013). Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, 3 (24), 75-88. Ekonomia.
 
21.
Rusinek, M. (2022). Szynka jak za Gierka i limitowany cukier. Dostęp 17.10.2023 z https://wyborcza.pl/7,175992,2....
 
22.
Sękowski, A. (2001). Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności, 4, 243-255. Roczniki Psychologiczne.
 
23.
Sękowski, A., Łubianka, B. (2009). Preferencje wartości uczniów zdolnych, 52 (4), 409–432. Przegląd Psychologiczny.
 
24.
Sieradzka, M. (2007), Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji, 15 (3018), 241-255, Acta Universitatis Wratislaviensis Ekonomia.
 
25.
Słownik Języka Polskiego PWN Dostęp 15.11.2023 z https://sjp.pwn.pl/slowniki/sp....
 
26.
Stachowicz-Stanusch, A. (2016). Etyka biznesu – przegląd pojęć i koncepcji, 4 (36), 81-99, Organizacja i Zarzadzanie.
 
27.
Szutta, N. (2004). Status współczesnej etyki cnót, 1, 70 – 84, Diametros.
 
28.
Trzonek-Maciejewska, K. (2024). 3 pułapki skutecznej sprzedaży, które rujnują Twoją firmę. Dostęp 20.02.2024 z https://www.corazlepszafirma.p....
 
29.
Turek, D. (2016). Koncepcje człowieka a nieetyczne zachowania pracowników w organizacji. w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne, J. Marcinek (red.), 305-319, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
30.
Użycki, D. (2019). Etyka w biznesie – wszyscy jesteśmy więźniami. Dostęp 20.11.2023 z https://dariuszuzycki.com/auto....
 
31.
Wędzarnia Podlaska Chata. Dostęp 17.10.2023 z https://www.skleppodlaskachata....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top