The impact of the Russia-Ukraine war on crime dynamics in the Republic of Poland in terms of ukrainian refugeeism
 
More details
Hide details
1
Military Academy of Technology in Warsaw
 
2
WSB University in Dąbrowa Górnicza
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-12-11
 
 
Acceptance date: 2024-03-08
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Paweł Krystian Lubiewski   

WSB University in Dąbrowa Górnicza
 
 
JoMS 2024;55(1):214-235
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The objectiv of the study was to answer the question: what impact has the wave of refugees from Ukraine caused by the outbreak of war on its territory had on the dynamics of crime in Poland?

Material and methods:
The arrivals from Ukraine in the Republic of Poland and departures for Ukraine were analyzed. The study also examines the population dynamics in Poland from 2018 to 2023, including deaths and births. The research also takes into account the impact of the Covid-19 pandemic on the population size in Poland. Such an approach was necessary to conduct a comparative analysis of changes in population dynamics and crime dynamics in Poland in order to determine the relationship between them in the examined period, taking into account national demographic changes. At the same time, crimes detected in Poland from 2019 to 2023 in the same periods, from January to October, were analyzed.

Results:
Studies show that the COVID-19 pandemic and migration from Ukraine to Poland had a noticeable impact on the population in the Republic of Poland. In 2021, the population in Poland decreased, which was mainly due to the impact of the COVID-19 pandemic and a large increase in the number of deaths. In 2022, compared to 2021, there was an increase in the population as a result of a decrease in human deaths, as well as the granting of Polish citizenship to foreigners in 2022. At the same time, the analysis looked at the numbers of crimes found in Poland in 2019-2023 in univariate time frames from January to October combined, which showed no significant changes in this regard.

Conclusions:
The results from the research allowed to conclude that the wave of refugees from Ukraine caused by the outbreak of war on its territory did not noticeably affect the increase in crime in Poland.

FUNDING
The article funded by the Military Academy of Technology in Warsaw
 
REFERENCES (27)
1.
Brewer, M.B. (1999). Kiedy stereotypy powodują stereotypizację: wpływ stereotypów na spostrzeganie osób [When stereotypes cause stereotyping: the impact of stereotypes on person perceptions], [in:] C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie [Stereotypes and prejudices. Recent perspective], GWP, Gdańsk, pp. 210–222.
 
2.
Business Insider. (2023). W tych polskich miastach najchętniej osiedlają się uchodźcy z Ukrainy [Refugees from Ukraine are most likely to settle in those Polish cities], https://businessinsider.com.pl..., as of 28.11.2023.
 
3.
Demagog. (2023). Ile polskich obywatelstw nadał prezydent Duda w 2022 roku? [How many Polish citizenships did President Duda grant in 2022?], https://demagog.org.pl/wypowie..., as of 30.11.2023.
 
4.
Dobrołowicz, M. (2022). Ilu ukraińskich uchodźców jest w Warszawie? [How many Ukrainian refugees are there in Warsaw?], https://www.rmf24.pl/regiony/w..., as of 28.11.2023.
 
5.
Dziennik Gazeta Prawna. (2022). Ilu obywateli Ukrainy uzyskało numery PESEL? [How many Ukrainian citizens obtained PESEL numbers?] Urząd podaje dane, https://www.gazetaprawna.pl/wi..., as of 28.11.2023.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny. (2021). Umieralność w 2021 roku. Zgony według przyczyn ‒ dane wstępne [Mortality in 2021. Deaths by cause – preliminary data], https://stat.gov.pl/obszary-te..., as of 30.11.2023.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office]. (2023). https://stat.gov.pl/, as of 30.11.2023.
 
8.
Iwaniak, O. (2022). Ważny powód wojny [An important reason for the war], https://www.obserwatorfinansow..., as of 28.11.2023.
 
9.
Karbowicz, E. (2023). Liczba imigrantów w Polsce to ok. 3,5-4 mln, z czego 60-75 proc. stanowią Ukraińcy [RAPORT], [The number of immigrants in Poland is approximately 3.5-4 million, of which 60-75 percent are Ukrainians], https://www.gazetaprawna.pl/wi..., as of 28.11.2023.
 
10.
Kozicki, B. (2022). Model planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku [A planning model for the needs of the Polish Armed Forces in the face of current national security challenges in the 21st century], Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
11.
Kozicki, B., Gornikiewicz, M. (2020). Unemployment Rate in Poland and USA during COVID-19 Pandemic: A Case Study, “European Research Studies Journal”, Volume XXIII, Special Issue 3, pp. 187-200.
 
12.
Kozicki, B., Jaśkiewicz, P. (2021). Multidimensional comparative analysis of populations and deaths of people in European countries in terms of economic security, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2, pp. 21-28.
 
13.
Kozicki, B., Zelkowski, J., Lisowska, A. (2021). Multidimensional analysis of human deaths in Europe during the COVID-19 pandemic in terms of economic security, [in:] Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 23-24 November, Seville, Spain, pp. 1951-1960.
 
14.
Lach, E. (2023). Rok wojny i pomocy Ukrainie [A year of war and aid to Ukraine], https://um.warszawa.pl/-/rok-w..., as of 28.11.2023.
 
15.
Łaba, A. (2023). Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – analiza sytuacji, wyzwania i perspektywy [Foreigners on the Polish labor market – analysis of the situation, challenges and prospects], https://www.magazynrekruter.pl..., as of 30.11.2023.
 
16.
Lubiewski, P. (2018). Terroryzm a migracja. Zależności i skutki [Terrorism and migration. Dependencies and effects], TUM, Wrocław, pp. 312-326.
 
17.
Lubiewski, P. (2020). Ukryty wymiar imigracji a prawa człowieka – konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego [The hidden dimension of immigration and human rights - implications for public security], [in:] B.Wiśniewski, A.Czupryński, M.Gikiewicz (eds.). Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami mundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Tom VI [Rationalization of the management of uniformed uniformed formations responsible for internal security. Volume VI], SGSP, Warszawa, pp. 30-36.
 
18.
Mitkow, Sz., Tomaszewski, J., Kozicki, B. (2021). Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbrojnych RP [Military security and the personnel potential of the Polish Armed Forces], Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
19.
Mizura, G., Mitkow, Sz., Kozicki, B. (2023). Planowanie potencjału osobowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu aktualnych wyzwań bezpieczeństwa militarnego [Planning of the personnel potential of the Armed Forces of the Republic of Poland in the face of current military security challenges], Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
20.
Olbrych, P. (2023). Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec migracji z Ukrainy wskutek inwazji Federacji Rosyjskiej– percepcja społeczna (studium przypadku). „Studia Politologiczne” [Security of the Republic of Poland towards migration from Ukraine as a result of the invasion of the Russian Federation - social perception (case study). "Political Studies"], vol. 68, ss. 362-379.
 
21.
Polko, P. (2022). Bezpieczeństwo w dyskurskie politycznym RP (1998-2020) [Security in the political discourse of the Republic of Poland (1998-2020)], PWN, Warszawa, pp. 319-334.
 
22.
Portalsamorządowy.pl. (2023). W tych polskich miastach uchodźcy z Ukrainy osiedlają się najchętniej [Refugees from Ukraine are most likely to settle in those Polish cities], https://www.portalsamorzadowy...., as of 28.11.2023.
 
23.
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2023). Dane statystyczne dotyczące sytuacji na granicy z Ukrainą [Statistical data on the situation on the border with Ukraine], https://dane.gov.pl/pl/dataset..., as of 30.11.2023.
 
24.
Sikora, P. (2023). W roku 2022 liczba ludności Polski wyniosła niecałe 38 mln osób. GUS opublikował raport [In 2022, the population of Poland was less than 38 million people. The Central Statistical Office published the report], https://www.gazetaprawna.pl/wi...; AS OF 11.12.2023.
 
25.
Staniszewski, R. (2022). Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego [Social perception of refugees from Ukraine, migrants and actions taken by the government of Mateusz Morawiecki], Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 32-35.
 
26.
TVN24 Biznes. (2023). Liczba ludności Polski spadła. Nowe dane [Population in Poland has declined. New data], https://tvn24.pl/biznes/z-kraj..., as of 30.11.2023.
 
27.
TVN24-Biznes. (2023). Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego [Poland has entered a period of demographic crisis], https://tvn24.pl/biznes/z-kraj..., as of 30.11.2023.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top