Polish support for refugees from Ukraine in the face of war in 2022 - selected aspects
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Submission date: 2022-12-19
 
 
Final revision date: 2023-02-21
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Sabina Grabowska   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2023;50(1):381-396
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article is to analyze the Polish policy towards refugees from Ukraine after February 24, 2022, including indicating actions taken to them by society, non -governmental organizations, local governments and state central bodies. Attention was paid to the social, economic and cultural aspects of migration, as well as the possible scenarios of the development of the situation, depending primarily on the development of the conflict in Ukraine.

Material and methods:
The article uses scientific research methods, in particular: empirical, theoretical (analysis, synthesis, abstraction). System, functional methods were also used, with particular emphasis on sociological and comparative research methods.

Results:
Poland, as one of the first countries in Europe, has taken a number of activities aimed at supporting Ukrainian citizens during the Russian invasion. It is noteworthy that this support was significantly of grassroots social initiatives, based on the involvement of individual citizens, social groups and non -governmental organizations. Their activity was an essential element of the refugee assistance system co -organized by local authorities and government administration.

Conclusions:
The prolonged war in Ukraine forced the introduction of a number of solutions that allow on the one hand to provide the necessary assistance to refugees, and on the other hand they include them in active functioning in society, while relieving individual Polish citizens of the necessity of incurring full costs of supporting immigrants. Children from Ukraine went to school, both to special preparatory departments and classes with Polish students. It should be emphasized that the takeover of children by the educational system allowed to enter the Polish labor market for women looking after them.

 
REFERENCES (24)
1.
Ambroziak, A. (2022). Samorządowcy z ekspertami piszą plan dla rządu i dla kraju. Okrągły stół w sprawie uchodźców z Ukrainy, http://bityl.pl/U6vU5, (dostęp: 10.11.2022).
 
2.
b.a., UEK z propozycją dla studentów z Ukrainy. Porozumienie z przedsiębiorcami, https://uek.krakow.pl/artykuly..., (dostęp: 10.05.2022).
 
3.
Borkowski, P. (2022). Operacje w cyberprzestrzeni – informacja, dezinformacja, działania ofensywne. Komentarze Instytutu Europy Środkowej, 553, http://bityl.pl/7s9UG, (dostęp: 02.12.2022).
 
4.
Chrzczonowicz, M. (2022). Ukraińcy i Polacy. Będą konflikty? Polki są realistkami, wyborcy PiS – optymistami [sondaż IPSOS], http://bityl.pl/yh5vw, (dostęp: 10.11.2022).
 
5.
Dudkiewicz, J. (2022). Jak organizacje społeczne pomagają osobom z Ukrainy: przykładowe akcje oraz informacje dla osób, które chcą zostać wolontariuszami, http://bityl.pl/WjUBJ, (dostęp: 15.11.2022).
 
6.
Fundusz Pomocy dla Ukrainy, https://www.gov.pl/web/premier..., (dostęp: 10.11.2022).
 
7.
Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2022). Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach,. Unia Metropolii Polskich.
 
8.
Inicjatywa Nowa Solidarność. (2022). Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4, 13, https://tiny.pl/96zjm, (dostęp: 08.11.2022).
 
9.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powołała zespół ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Serwis Samorządowy PAP, https://tiny.pl/96zjg, (dostęp:10.11.2022).
 
10.
Komunikat z badań CBOS, nr 38,Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2022), Komunikat z badań CBOS, nr 38, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO..., (dostęp: 08.11.2022).
 
11.
Kolanko, M. (2022). Wspieranie na dłużej. Pomoc Ukraińcom wyzwaniem dla samorządów, https://tiny.pl/w58sx, (dostęp: 05.12.2022).
 
12.
Kucharczyk, J., Łada-Konefał, A. (2022). Jednym głosem. Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, Barometr Polska – Niemcy.
 
13.
Lista punktów recepcyjnych i informacyjnych w Polsce, https://tiny.pl/96z13, (dostęp:10.11.2022).
 
14.
Polskie organizacje żydowskie stworzyły sztab kryzysowy, który pomaga uchodźcom z Ukrainy, https://tiny.pl/96zjf, (dostęp: 10.11.2022).
 
15.
Premier wziął udział w webinarium organizowanym przez Boston Consulting Group oraz UNHCR. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://tiny.pl/96zj5, (dostęp: 10.11.2022).
 
16.
Oleksy, P. (2022). A tak dezinformacyjny w polskiej cyberprzestrzeni. Komentarze Instytutu Europy Środkowej, 546, https://ies.lublin.pl/komentar..., (dostęp: 10.11.2022).
 
17.
Ołdak, M. (2022). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Wybrane przykłady. [w:][W: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy – Working paper Katedry Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, oprac. G. Firlit-Fesnak i in. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
18.
Straż Graniczna, 25.03.2022, https://twitter.com/Straz_Gran..., (dostęp: 25.03.2022).
 
19.
Straż Graniczna, 12.12.2022, https://twitter.com/Straz_Gran..., (dostęp: 12.12.2022).
 
20.
Szpyrka, Ł. (2022). Sondaż we Francji. Europa wspiera Ukrainę, najmocniej Polska, http://bityl.pl/489Pl, (dostęp: 06.12.2022).
 
21.
Szymańska, J. (2022). Exodus uchodźców z Ukrainy jako wyzwanie dla Unii Europejskiej. „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, 42 (2461).
 
22.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U., 2022, poz. 583.
 
23.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U., 2022, poz. 261.
 
24.
Wiązowska, K. (2022). Samorządowy Okrągły Stół: przygotowano rekomendacje do „białej księgi”, http://bityl.pl/YEUTS, (dostęp: 10.11.2022).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top