The art of diplomacy as a competent support for political and economic activities. Contribution to a sociological reflection on India
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
2
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-13
 
 
Final revision date: 2023-02-02
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Maciej Wojciech Gawlak   

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
JoMS 2023;50(1):350-380
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The authors of the study set themselves the goal of presenting the art of diplomacy, which, has long history, in the case of India to the philosopher Kautilya, and understood to be skilful negotiation, requiring high competences in various areas of the state's functioning. Answer the question to what extent does India's contemporary diplomacy bring positive effects in the current politics and in the international arena, particularly in its economy and business.

Material and methods:
Subject literature Application of one of the methods used in sociological sciences, which is content analysis (literature on the subject)

Results:
It turns out that the language of diplomacy is used to achieve goals through dialogue, using arguments for and against, in order to achieve the intended consensus. High competences, and the ability to communicate diplomatically, serve to support political and economic activities, often guaranteeing satisfactory results for the parties to the dialogue. India is an example of a country that, taking advantage of various forms of diplomacy, has achieved many benefits in recent decades, not only political but also in business. For, on the one hand, there is the avoidance of armed conflicts (although there is still tension between India and Pakistan) and upholding peace and security, on the other hand, there is the achievement of intensive economic development and success in business.

Conclusions:
The study confirms once again that, today, the art of diplomacy is gaining a much broader understanding, because in the optics of these activities we find not only political , but also economic and business overtures, as well as a broadly understood culture. Nevertheless, the above mentioned creator of the art of diplomacy, Kautilya (Chanakya) and his thoughts and postulates, seem to be valid still.

 
REFERENCES (26)
1.
Bania, R. (2002). Z dziejów dyplomacji. W: M. Wilk (red.), Dyplomacja. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 
2.
Ceglarska, A. (2016). Początki europejskiej dyplomacji – heroldowie i prokseni. W: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 15 (4), 65-76.
 
3.
Forbes. (2017). https://www.forbes.pl/wiadomos..., (dostęp: 01.11.2022).
 
4.
Frelek, R. (2000). Najkrótsza Historia Dyplomacji. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
5.
Frelek, R.(2006). Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Głowacki, A. (2022). Konflikt indyjsko-pakistański w perspektywie koncepcji Kennetha Waltza i Johna Mearsheimera, https://ptsm.edu.pl/wp-content..., (dostęp: 01.11.2022). 295-307.
 
7.
Holzer, J. (2012). Europa zimnej wojny. Kraków: – Znak.
 
8.
Kieniewicz, J. (1985). Historia Indii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
9.
Kostecka-Tomaszewska, L. (2022). Regionalizm ekonomiczny w Azji Południowej. https://depot.ceon.pl/bitstrea.... (dostęp: 01.11.2022).
 
10.
Konflikt indyjsko-pakistański file:///Users/Stacjonarny/Downloads/Konflikt_indyjsko-pakistanski.pdf, (dostęp: 01.11.2022).
 
11.
Kugiel, P. (2010). Stany Zjednoczone – Indie: partnerstwo demokracji na XXI wiek. „materiały studyjne PISM”, 14, 9.
 
12.
Kugiel ,P. (2011). Rosnąca rola Indii w zmieniającym się porządku międzynarodowym. „Biuletyn PISM”, 12.
 
13.
Kugiel, P. (2012). Polityka Indii wobec Europy Środkowej i Wschodniej. „Biuletyn PISM”, 107, 1.
 
14.
Kugiel, P. (2013). Możliwości biznesowe w Indiach – stan obecny i perspektyw. „Biuletyn PISM” , 28,1.
 
15.
Kugiel, P. (2013). Zamówienia wojskowe i współpraca wojskowa Indii. „Biuletyn PISM”, 34, 2.
 
16.
Łakota-Micker, M. (2016). Instrumentarium przyszłego dyplomaty. Londyn: Wydawca Legens. Publishing Workshop Ltd.http://www.repozytorium.uni.wr..., (dostęp: 18.10.2022).
 
17.
Mroziewicz, K. (1999).Hinduski Makiawel „Gazeta Wyborcza”,1, 14-16.
 
18.
Neue Osnabruecker Zeitung, 03.03.2006, https://www.dw.com/pl/reakcje-..., (dostęp: 01.11.2022).
 
19.
Nowacki, Ł. (2021). Już nie atrakcja turystyczna, a biznesowa. Indie najbardziej atrakcyjnym krajem dla biznesu. [OPINIA],https://www.money.pl/gospodark...: 01.11.2022).
 
20.
Pietkiewicz, E. (1998). Protokół dyplomatyczny.Warszawa: MSZ.
 
21.
Rydzewska, A. (2022). Aktorzy subpaństwowi jako podmioty dyplomacji. W: Naukowe Varia Progress. Journal of Young Researchers, 9-10.260-272, file:///Users/Stacjonarny/Downloads/dwalczak,+%7B$userGroup%7D,+19.+Rydzewska.+Progress+nr+9-10.2021.pdf-, (dostęp: 19.10.2022).
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości. M Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), s.39-56. Wyd. WSGE Józefów.
 
23.
Surmacz, B. (2022). Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, 233-253. https://ptsm.edu.pl/wp-content...-, (dostęp: 19.10.2022).
 
24.
Zawadzk, M. (2022). Indie. Sztuka władzy – K. Mroziewicz recenzja. https://historia.org.pl/2017/0...: 25.10.2022).
 
25.
Zenderowski, R., Krycki, M. (2014). Dyplomacja publiczna diaspor. Przyczynek do rozważań. W: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology, 9, 17-40.
 
26.
Zdzieborska, M., (2014). Założenia polityki zagranicznej Indii i ich ewolucja w okresie „zimnej wojny.” W: Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3, 283-312.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top