The Biopolitics and Ethics of Reception. Pedagogy towards migration
 
More details
Hide details
1
WPiA UWM w Olsztynie
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-01-27
 
 
Final revision date: 2023-10-01
 
 
Acceptance date: 2023-10-01
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Piotr Wacław Krajewski   

WPiA UWM w Olsztynie
 
 
JoMS 2023;52(3):62-81
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Understanding and, at the same time, seeking support for reflections on the disturbing phenomenon of intensification of migration; difficulties related to their adoption/adaptation and, finally, also in making difficult and necessary decisions that should be of interest to responsible educators and representatives of other professions seeking support in ethics and law.

Material and methods:
Available items from library collections and the Internet dealing with the problem of migration and migrants and problems with their acceptance / acculturation. Analysis and description of the phenomenon with the search for solutions that can be used in a practical, wide-ranging social immigration policy

Results:
Reception pedagogy can be implemented through the involvement of intercultural education. To some extent, this should be done through specific programs developing psychological and pedagogical skills to help overcome specific obstacles.

Conclusions:
Reception pedagogy should be included in specific political, then legal and administrative/organizational projects, and these, in turn, implemented by the school and the educational and upbringing environment, which is the family.

 
REFERENCES (19)
1.
Biernath, M. (2008). Różnorodność integracji. Wymiary i mechanizmy procesu integracji, w: A. Grzymała-Kozłowska, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa, s. 196-199.
 
2.
Chistolini, S. (1997). Educazione interculturale, w: Dizionario di scienze dell’educazione. Torino, s. 355-356.
 
3.
Chrzanowska, I., Jachimczak, B. (2018). Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski, w: Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej, Nr 21, s. 87-102.
 
4.
Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok, s. 63-64.
 
5.
Europejska Sieć Migracyjna. Polskie akty prawne, https://www.gov.pl/web/europej..., (8.01.2023).
 
6.
Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa, s. 238-239.
 
7.
Grzymała-Kozłowska, A. (2008). Integracja – próba rekonstrukcji pojęcia, w: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa, s. 29-50.
 
8.
Isidori, E., Migliorati, M., Maulini, C. (2017). Tra biopolitica e ospitalità: per una pedagogia critica delle migrazioni, w: Formazione Lavoro Persona, Nr 22, s. 87-100. https://forperlav.unibg.it/ind..., (15.01.2023).
 
9.
Jarosz, S., Klaus, W. (red.). (2022). Polska Szkoła Pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku. Warszawa, https://www.migracje.uw.edu.pl..., (29.09.2023).
 
10.
Jasiński, K. (2017). Wielość kultur a polityka uznania, w: J. Garbula, J. Pawlik, Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową. Olsztyn, s. 145-155.
 
11.
Kamińska, K. (2019). Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole – problemy i wyzwania. Edukacja 3(150), s. 18-28.
 
12.
Kozłowski, P. (2023). Niemieccy nauczyciele wzywają do wprowadzenia limitów dzieci migrantów w szkołach. https://edukacja.dziennik.pl/a... (29.09.2023).
 
13.
Lemke, T. (2010). Biopolityka. Warszawa.
 
14.
Nikitorowicz, J. (2003). Edukacja międzykulturowa, w: T. Plich (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, t. 1, s. 934-942;.
 
15.
Nikitorowicz, J. (2003). Etnocentryzm, w: T. Plich (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, t. 1, s. 1059-1062.
 
16.
Paleczny, T. (2004). Migracje, w: Słownik społeczny. Kraków, s. 660-671.
 
17.
Pawlik, J. (2017). Edukacja międzykulturowa w Europie Zachodniej, w: J. Garbula, J. Pawlik, Religia i edukacja w styczności z Różnorodnością kulturową. Olsztyn, s. 145-155.
 
18.
Sobecki M. (1999). Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania, w: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, s. 91-98.
 
19.
Stec, J. (2018). Dzieci imigrantów w szkołach, Monitor Dyrektora Szkoły. https://www.monitorszkoly.pl/a... (1.10.2023).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top