The effect of economic migrations on family safety
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-07-03
 
 
JoMS 2013;19(4):435-450
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to show the reasons and consequences of the growing problem – economic migrations. Migrations always have own causes, but their study will enable to considering of change activities defined entities. This action can improve the situation of people or families, which go abroad and cause their staying in the country. The main reason of economic trips is increasingly difficult economic situation in Poland, thus getting worse financial situation of the citizens. The authoress is showing that care about particular families is care about all the country too. She suggests comparison positive and negative consequences too, what finally lead to answer a question: ‘Does family incur profits or losses by economic migrations?’ Going forward: ‘Does the country incur profits or losses by economic migration of individuals or families?’ In analysis of discussed problems, extremely helpful (besides literature) were statistics, which show a extent of emigration from Poland in 2007-2013, or unemployment according to provinces in 2013.
 
REFERENCES (17)
1.
Anioł, W. (1992). Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
2.
Auleytner, J. (2011). Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 
3.
Breński, W. (2012). Problem bezrobocia wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [w:] Partycki, S. (red.) Kryzys Finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo: KUL.
 
4.
Gerstenkornowa, Z. (2012). Rodzina i jej znaczenie w społeczeństwie, Pozyskano (30.10.2013) z www.katolickie.media.pl.
 
5.
Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
6.
Gizicka, D., Gorbaniuk, J., Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
7.
Informacje dla rodziców podejmujących prace poza granicami kraju (2008). Warszawa. Pozyskano (30.10.2013) z http://www.kuratorium.bydgoszc....
 
8.
Kawczyńska – Butrym, Z. (2008). Migracja – szansa czy zagrożenie rodziny? [w:] Muszyński, W. i Sikora, E. (red.) Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Konferencja Monitor Emigracji Zarobkowej 2012 „Powrót czy emigracja”. Berlin 26-28.10. 2012 r. Pozyskano (30.10.2013) z wspolnota-polska.org.pl.
 
10.
Kot, M. (2013). Duże rodziny tworzą bogactwo kraju. Pozyskano (30.10.2013) z www.republikanie.org.
 
11.
Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
12.
Leszczyński, M. (2012). Wpływ demografii na poziom bezpieczeństwa społecznego [w:] Skrabacz, A. i Sulowski, S. (red.). Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 
13.
Tatomir, T. Umowy śmieciowe. Czy należy się ich bać?. Pozyskano (30.10.2013) z www.cmsiko.pl.
 
14.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
15.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
16.
Radwan, M., Dyczewski, L., Stanowski, A. (1987). Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Rzym – Lublin: Fundacja Jana Pawła II.
 
17.
Szymańska, M. i Wolski, K. „Umowy śmieciowe” – wyzysk czy szansa na pracę? Pozyskano (30.10.2013) z www.strefabiznesu.pomorska.pl.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top