PL EN
Wpływ migracji zarobkowych na bezpieczeństwo rodziny
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):435-450
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie przyczyn i konsekwencji pogłębiającego się problemu, jakim są wyjazdy zarobkowe. Migracje zawsze mają bowiem swoje przyczyny, których poznanie pozwoli na rozważenie zmiany działań określonych podmiotów, co może poprawić sytuację wyjeżdżających osób lub rodzin i spowodować ich pozostanie w kraju. Główną przyczyną wyjazdów zarobkowych jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza w Polsce, a tym samym pogarszająca się sytuacja materialna obywateli. Autorka wykazuje, że troska o poszczególne rodziny to także troska o całe państwo. Proponuje także porównanie pozytywnych i negatywnych konsekwencji, co ostatecznie prowadzi do odpowiedzi na pytanie: Czy wskutek wyjazdów zarobkowych rodzina zyskuje czy traci? Idąc dalej: Czy poprzez migracje zarobkowe poszczególnych osób lub rodzin państwo zyskuje czy traci? W analizie omawianej problematyki niezwykle pomocne, oprócz literatury, okazały się statystyki ukazujące deklaracje wyjazdu z Polski w latach 2007 – 2013, czy też stopę bezrobocia według województw w 2013 r.
 
REFERENCJE (17)
1.
Anioł, W. (1992). Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
2.
Auleytner, J. (2011). Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 
3.
Breński, W. (2012). Problem bezrobocia wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [w:] Partycki, S. (red.) Kryzys Finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo: KUL.
 
4.
Gerstenkornowa, Z. (2012). Rodzina i jej znaczenie w społeczeństwie, Pozyskano (30.10.2013) z www.katolickie.media.pl.
 
5.
Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
6.
Gizicka, D., Gorbaniuk, J., Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
7.
Informacje dla rodziców podejmujących prace poza granicami kraju (2008). Warszawa. Pozyskano (30.10.2013) z http://www.kuratorium.bydgoszc....
 
8.
Kawczyńska – Butrym, Z. (2008). Migracja – szansa czy zagrożenie rodziny? [w:] Muszyński, W. i Sikora, E. (red.) Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Konferencja Monitor Emigracji Zarobkowej 2012 „Powrót czy emigracja”. Berlin 26-28.10. 2012 r. Pozyskano (30.10.2013) z wspolnota-polska.org.pl.
 
10.
Kot, M. (2013). Duże rodziny tworzą bogactwo kraju. Pozyskano (30.10.2013) z www.republikanie.org.
 
11.
Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
12.
Leszczyński, M. (2012). Wpływ demografii na poziom bezpieczeństwa społecznego [w:] Skrabacz, A. i Sulowski, S. (red.). Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 
13.
Tatomir, T. Umowy śmieciowe. Czy należy się ich bać?. Pozyskano (30.10.2013) z www.cmsiko.pl.
 
14.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
15.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
16.
Radwan, M., Dyczewski, L., Stanowski, A. (1987). Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Rzym – Lublin: Fundacja Jana Pawła II.
 
17.
Szymańska, M. i Wolski, K. „Umowy śmieciowe” – wyzysk czy szansa na pracę? Pozyskano (30.10.2013) z www.strefabiznesu.pomorska.pl.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top