PL EN
Wsparcie Polski na rzecz uchodźców z Ukrainy w obliczu wojny w 2022 r. - wybrane aspekty
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data nadesłania: 19-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sabina Grabowska   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2023;50(1):381-396
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest analiza polityki Polski wobec uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., w tym wskazanie działań podjętych na ich rzecz przez społeczeństwo, organizacje pozarządowe, samorządy oraz organy centralne państwa. Zwrócono uwagę na społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe aspekty migracji, a także na możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, zależne przede wszystkim od rozwoju konfliktu w Ukrainie.

Materiał i metody:
W artykule wykorzystano metody badań naukowych w szczególności: empiryczną, teoretyczną (analiza, synteza, abstrakcja). Zastosowano również metody: systemową, funkcjonalną, ze szczególnym uwzględnieniem socjologicznej i porównawcze j metody badań.

Wyniki:
Polska, jako jedno z pierwszych państw w Europie, podjęła szereg działań mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy w czasie rosyjskiej inwazji. Na uwagę zasługuje fakt, że wsparcie to w zdecydowanym stopniu miało charakter oddolnych inicjatyw społecznych, opierając się zaangażowaniu pojedynczych obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych. Ich aktywność stanowiła zasadniczy element systemu pomocy dla uchodźców, współorganizowanego przez władze samorządowe i administrację rządową.

Wnioski:
Przedłużającą się wojna w Ukrainie wymusiła wprowadzenie szeregu rozwiązań, które umożliwiają z jednej strony udzielanie niezbędnej pomocy uchodźcom, z drugiej zaś włączają ich w aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie, odciążając równocześnie pojedynczych obywateli Polski z konieczności ponoszenia pełnych kosztów wsparcia imigrantów. Dzieci z Ukrainy trafiły do szkół, zarówno do specjalnych oddziałów przygotowawczych, jak i do klas z polskimi uczniami. Należy podkreślić, że przejęcie dzieci przez system edukacyjny pozwoliło wejść na polski rynek pracy opiekującym się nimi kobietom.

 
REFERENCJE (24)
1.
Ambroziak, A. (2022). Samorządowcy z ekspertami piszą plan dla rządu i dla kraju. Okrągły stół w sprawie uchodźców z Ukrainy, http://bityl.pl/U6vU5, (dostęp: 10.11.2022).
 
2.
b.a., UEK z propozycją dla studentów z Ukrainy. Porozumienie z przedsiębiorcami, https://uek.krakow.pl/artykuly..., (dostęp: 10.05.2022).
 
3.
Borkowski, P. (2022). Operacje w cyberprzestrzeni – informacja, dezinformacja, działania ofensywne. Komentarze Instytutu Europy Środkowej, 553, http://bityl.pl/7s9UG, (dostęp: 02.12.2022).
 
4.
Chrzczonowicz, M. (2022). Ukraińcy i Polacy. Będą konflikty? Polki są realistkami, wyborcy PiS – optymistami [sondaż IPSOS], http://bityl.pl/yh5vw, (dostęp: 10.11.2022).
 
5.
Dudkiewicz, J. (2022). Jak organizacje społeczne pomagają osobom z Ukrainy: przykładowe akcje oraz informacje dla osób, które chcą zostać wolontariuszami, http://bityl.pl/WjUBJ, (dostęp: 15.11.2022).
 
6.
Fundusz Pomocy dla Ukrainy, https://www.gov.pl/web/premier..., (dostęp: 10.11.2022).
 
7.
Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2022). Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach,. Unia Metropolii Polskich.
 
8.
Inicjatywa Nowa Solidarność. (2022). Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4, 13, https://tiny.pl/96zjm, (dostęp: 08.11.2022).
 
9.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powołała zespół ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Serwis Samorządowy PAP, https://tiny.pl/96zjg, (dostęp:10.11.2022).
 
10.
Komunikat z badań CBOS, nr 38,Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę (2022), Komunikat z badań CBOS, nr 38, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO..., (dostęp: 08.11.2022).
 
11.
Kolanko, M. (2022). Wspieranie na dłużej. Pomoc Ukraińcom wyzwaniem dla samorządów, https://tiny.pl/w58sx, (dostęp: 05.12.2022).
 
12.
Kucharczyk, J., Łada-Konefał, A. (2022). Jednym głosem. Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, Barometr Polska – Niemcy.
 
13.
Lista punktów recepcyjnych i informacyjnych w Polsce, https://tiny.pl/96z13, (dostęp:10.11.2022).
 
14.
Polskie organizacje żydowskie stworzyły sztab kryzysowy, który pomaga uchodźcom z Ukrainy, https://tiny.pl/96zjf, (dostęp: 10.11.2022).
 
15.
Premier wziął udział w webinarium organizowanym przez Boston Consulting Group oraz UNHCR. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://tiny.pl/96zj5, (dostęp: 10.11.2022).
 
16.
Oleksy, P. (2022). A tak dezinformacyjny w polskiej cyberprzestrzeni. Komentarze Instytutu Europy Środkowej, 546, https://ies.lublin.pl/komentar..., (dostęp: 10.11.2022).
 
17.
Ołdak, M. (2022). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Wybrane przykłady. [w:][W: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy – Working paper Katedry Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, oprac. G. Firlit-Fesnak i in. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
18.
Straż Graniczna, 25.03.2022, https://twitter.com/Straz_Gran..., (dostęp: 25.03.2022).
 
19.
Straż Graniczna, 12.12.2022, https://twitter.com/Straz_Gran..., (dostęp: 12.12.2022).
 
20.
Szpyrka, Ł. (2022). Sondaż we Francji. Europa wspiera Ukrainę, najmocniej Polska, http://bityl.pl/489Pl, (dostęp: 06.12.2022).
 
21.
Szymańska, J. (2022). Exodus uchodźców z Ukrainy jako wyzwanie dla Unii Europejskiej. „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, 42 (2461).
 
22.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U., 2022, poz. 583.
 
23.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U., 2022, poz. 261.
 
24.
Wiązowska, K. (2022). Samorządowy Okrągły Stół: przygotowano rekomendacje do „białej księgi”, http://bityl.pl/YEUTS, (dostęp: 10.11.2022).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top