Stereotypical perception of "Strangers" in the opinion of Polish and Ukrainian students
 
More details
Hide details
1
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Lublin
 
2
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola
 
 
Submission date: 2021-11-22
 
 
Final revision date: 2022-11-14
 
 
Acceptance date: 2022-11-14
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Mariusz Korczyński   

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Lublin
 
 
JoMS 2022;49(2):529-553
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The presented pieces of research are parts of a larger research project, the aim of which was to try to define the differences in perception (stereotyping) of people of other nationalities ("Strangers") by Polish and Ukrainian youths. For the purpose of the research, it was assumed that when describing people, stereotypes evaluate and judge them with a positive or negative affect.

Material and methods:
The research employed the method of a diagnostic survey with the questionnaire technique with the use of the author’s Questionnaire Survey for Poles and Ukrainians. In total, the study included 491 Ukrainian students, 285 from central Ukraine and 206 from the western, and 480 Polish students, including 261 from eastern Poland and 219 from central.

Results:
Research has shown that the surveyed students from Poland and Ukraine have a positive perception of Americans, English, Swedes and Germans. Arabs, Jews, Indians and Nigerians are perceived neutrally, while Russians are viewed mostly negatively. The greatest variation can be seen in the perception of the Chinese. Poles perceive them in a more positive way. On the other hand, the mutual relations between the surveyed Poles and Ukrainians are situated in the area of neutral perception.

Conclusions:
However, it should be emphasized that in each of the analyzes, various positive or negative intensities of the dominant features occur.

 
REFERENCES (15)
1.
Bera R., Korczyński M. (2012). Social Distance of Polish Emigrants Towards Strangers and Others. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-7784-219-5.
 
2.
Błuszkowski J. (2003). Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA. ISBN 83-7151-474-3.
 
3.
Grzybowski P. (2009). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS. ISBN 978-83-7587-164-7.
 
4.
Jasińska-Kania A. (1992). Zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw. In: A. Jasińska-Kania, (ed.). Bliscy i dalecy. Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych. Warszawa 1992.
 
5.
Kofta M. (2004) (ed.). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia: mechanizmy poznawcze i efektywne. Warszawa: Instytutu Psychologii PAN. ISBN: 9788385459705.
 
6.
Korczyński M., Świdzińska A. (2015). Migracje – Edukacja międzykulturowa – Bezpieczeństwo. Migrations – Intercultural education – Safety. Journal of Modern Science. WSGE Józefów 2015, Tom 4/27, ss.67-80. ISSN 1734-2031.
 
7.
Kuźmo P. (2010). Stereotyp i autostereotyp wybranych subkultur młodzieżowych. Analiza interdyscyplinarna. Warszawa.
 
8.
Kwaśniewski K. (1987). Stereotyp etniczny. In: Staszczak Zofia (ed.) Słownik etnologiczny, terminy ogólne. Warszawa – Poznań: PWN, pp. 327-329. ISBN 83-01-07673-9.
 
9.
Lewowicki T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową (in:) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk (eds.). Pogranicze. Studia społeczne, vol. XVII. Edukacja międzykulturowa, pt. I, Białystok. ISSN 1230-2392.
 
10.
Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
 
11.
Nikitorowicz J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Wydawnictwo IMPULS. ISBN 9788380953376.
 
12.
Nowicka E. (1990). Swoistość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. In: A. Jasińskia-Kania (ed.), Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych, vol.1. Sami swoi, ed. E. Nowicka, Warszawa.
 
13.
Sasińska-Klas T. (2008). Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej. In: A. Kasińska-Metryka, M. Gołoś (eds.). Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN: 978-83-7611-565-8.
 
14.
Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK. Winiarska A., Klaus W. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno – kulturowe. In: Studia BAS, nr 2 (26) pp 9-39.
 
15.
Wójcik M. (2008). Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych. Katowice. Praca doktorska. Dostęp 16.07.21 www. rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5431/1/Wojcik_Efektywnosc_specyficznych_i_niespecyficznych_sposobow.pdf.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top