Stress-free upbringing, children's rights, and peer violence
 
More details
Hide details
1
Wyższa szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2022-10-14
 
 
Final revision date: 2023-02-02
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Leszek Goździewski   

Wyższa szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):22-43
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The author of these studies set himself three goals: to analyze the existing and functioning models of upbringing, their impact on the functioning of an individual in a family environment, in a group and in society. Another of the planned effects of the analysis of available sources is the definition of the factors determining the etiology of the negation of all values as a space for alienation of a young person, his reaction to loneliness and alienation from the awareness of social exclusion, which is based on the lack of responsible parenthood. The third and last goal of this studies is the analysis and evaluation of the problem existing in schools and institutions for minors, which is undoubtedly violence and aggression, where we only see a crying games, for example - action in an educational institution "Week without violence", "Stop aggression", installing cameras in front of the building or inside it. From a practical point of view, it is only silencing the problem in the media with the approval of the leading body, which has allocated the necessary funds for this purpose, many times financing meetings with specialists as part of preventive measures. However, directing all attention to strictly prophylactic measures does not bring the intended effect. The attention should be directed to victims who show anxiety at the very thought of going to school and on the perpetrators who feel with impunity due to the lack of response from the institution.
 
REFERENCES (16)
1.
Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
2.
Andrzejewski, M. (ed). (2012). Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
3.
Bębas, S. (ed). (2011). Oblicza patologii społecznych. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.
 
4.
Czerwińska, M. (2015). Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Dyfin, Warszawa.
 
5.
Guerin, S., Henness, E. (2008). Przemoc i prześladowanie w szkole, skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
6.
Hołyst, B. (2011). Kryminologia. Wydawnictwo NexisLexis, Warszawa.
 
7.
Kozak, B. (2013). Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
8.
Krajewska, A. (2013). Kryzys autorytetu w wychowaniu. In Łażewskiej, D. (Ed.), Autorytet w wychowaniu i edukacji (pp. 112-124). Wyd. WSGE Józefów.
 
9.
Liszkowska – Żółtowska, M., Ostrowska, K. (ed). (2019). Agresja w szkole. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
10.
Moczuk, E., Bajda, K. (2016). Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
11.
Monks, C. P., Coyne, I. (ed). (2012). Przemoc i mobbing w szkole, w domu w miejscu pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Sitek, M. (2014). Koncepcja rodziny w świetle postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Journal of Modern Science, 20(1), 131-144.
 
14.
Siemionow, J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
15.
Urban, B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Wysocka, E. (ed). (2012). Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie, zagrożenia rozwojowe i społeczne. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top