Kobieta jako konsument w przestrzeni mediów społecznościowych
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 07-12-2023
 
 
Data akceptacji: 11-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Wyrwisz   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):863-880
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Tematem artykułu są media społecznościowe rozpatrywane w kontekście postaw i decyzji zakupowych kobiet. Zamierzeniem autorek jest ocena znaczenia i wykorzystania mediów społecznościowych w procesie decyzyjnym kobiet. W szczególności skupiono się na identyfikacji aktywności kobiet w mediach społecznościowych z uwzględnieniem ich wieku. Ocenie poddano także możliwości podjęcia przez kobiety decyzji o zakupie produktu w powiązaniu z contentem zawartym na profilach marek w mediach społecznościowych.

Materiał i metody:
Artykuł ukazuje podejście badawcze oparte o studia literatury oraz badania empiryczne. Wychodząc od charakterystyki kobiety jako konsumenta, wykazano uwarunkowania decyzji zakupowych kobiet w zakresie nabywania kosmetyków Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań opracowano statystycznie.

Wyniki:
Wyniki badań potwierdzają znaczenie mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez kobiety. Wpływ ten związany jest również z wiekiem kobiet. Szczególną rolę odgrywają tu takie czynniki jak: użyteczność treści, postrzegana wartość informacji, rekomendacja influencera, czy opinie innych użytkowników. Wyniki badań wyraźnie wskazują na rolę komunikowania marek w przestrzeni mediów społecznościowych. niezależnie od kanałów, metod i form tej komunikacji.

Wnioski:
Wyniki badań wyraźnie wskazują na rolę komunikowania marek w przestrzeni mediów społecznościowych. niezależnie od kanałów, metod i form tej komunikacji.

 
REFERENCJE (24)
1.
Anon. (2023). Czy rynek odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet? Raport Streetcom Marka jest kobietą. https://nowymarketing.pl/czy-r....
 
2.
Anon. (2023). Marka jest kobietą. https://sukcespisanyszminka.pl....
 
3.
Bachnik, K. (2016). Consumer behaviour. Implications for marketing. Szkoła Główna Handlowa.
 
4.
Biel, S. (2017). Media społecznościowe we współczesnym marketingu. w: Ostasz, G. (red.). Marketing (r)Evolution. Nowe techniki, pomysły, rozwiązania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 
5.
Bojanowska, A., Kulisz, M. (2023). Innovation in neuromarketing and social media marketing. Innovation in the Digital Economy. New Approaches to Management for Industry 5.0. 194-204.
 
6.
Chodak, G., Chawla, Y., Dzidowski, A., Ludwikowska, K. (2019). The Effectiveness of Marketing Communication in Social Media. Proceedings of the European Conference on Social Media. 73-91.
 
7.
Czaplicka, M. (2019). Uwiedź klienta. Marketing w social media. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
8.
Dziwulski, J., Tkaczuk, C. (2021). Marketing w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
9.
Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów. Wolters Kluwer Polska. s. 173.
 
10.
Kitlińska, E., Maison, D., Strzałka, A., Pawlikowska, K. (2010). Płeć Konsumenta w Marketingu. Kobieta i BIZNES. Nr 1-4. 13.
 
11.
Li, WB., Cho, H. (2023). Modifiable Factors Associated with Social Media Addiction: Gratifications Sought, Social Media Realism, and Social Network Characteristics. Communication Reports. Nr 36 (2). 69-81.
 
12.
Matsuzaka, S., Avery, LR., Stanton, AG. (2023). Black Women’s Social Media Use Integration and Social Media Addiction. Social Media + Society. 9.
 
13.
Mazurek, G. (2020). Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Niedzielska, A. (2015). Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 38.
 
15.
Piersiala, L. (2014). Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 68.
 
16.
Pikuła-Małachowska, J. (2015). Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 865. s. 72.
 
17.
Prema, S, Venmathi, A. (2011). Empowerment Of Women As Consumers Versus Advertisement. Social Science And Humanity. Vol. 5 .16-18.
 
18.
Raport Fundacji Kobiety e-biznesu. (2021). Kobieta i mężczyzna na zakupach w Internecie.
 
19.
Scott, D.M. (2022). Nowe zasady marketingu i PR: Jak poprzez social media, podcasty, content marketing, newsjacking oraz sztuczną inteligencję dotrzeć bezpośrednio do kupujących. MT-Biznes.
 
20.
Solomon, M.R. (2019). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Thirteenth Edition. Pearson Education..
 
21.
Stępowski, R. (2017). Video marketing w mediach społecznościowych, czyli kieszenie pełne telewizji. Wydawnictwo ROSTER.
 
22.
Stopczyńska, K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Szymański, G. (2016). Komunikacja marketingowa w social media. w: Lewandowski, J. Social media marketing. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
24.
Tafesse, W., Wien, A. (2018). Implementing social media marketing strategically: an empirical assessment. Journal of Marketing Management. Nr 34 (9-10). 732-749.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top