NAUKI HUMANISTYCZNE
Uzależnienie od Facebooka a satysfakcja ze statusu związku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Psychologii i Kognitywistyk
 
 
Data nadesłania: 29-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-11-2020
 
 
Data akceptacji: 22-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Kinga Zawada   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 
 
JoMS 2021;46(1):111-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie związku pomiędzy uzależnieniem od Facebooka a satysfakcją ze statusu związku.

Materiał i metody:
W badaniu online wzięło udział 105 osób w wieku 18 -36 lat (M = 24,31, SD=3,35), w tym 63 kobiety i 42 mężczyzn. Osoby badane wypełniły skalę Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS; Andreassen, Torsheim, Brunborg, Pallesen, 2012) w polskiej adaptacji Charzyńskiej i Góźdź (2014) oraz Skalę Satysfakcji ze Statusu Związku (ReSta; Lehmann i in. 2015) w polskiej adaptacji Adamczyk (2019).

Wyniki:
Przeprowadzono analizę korelacji między zmienną uzależnienie od Facebooka a satysfakcją ze statusu związku. Korelacja między zmiennymi okazała się istotna statystycznie.

Wnioski:
Wyniki wskazują na istnienie związku między uzależnieniem od Facebooka a satysfakcją ze status związku. Istnieje potrzeba dalszych badań w tym obszarze, między innymi replikacja badania na większej grupie osób badanych.

 
REFERENCJE (23)
1.
Abbasi I.S., Alghamdi N.G. (2018). The pursuit of romantic alternatives online: Social media friends as potential alternatives, „Journal of Sex & Marital Therapy, nr 44(1), s. 16–28. ISSN 1521-0715.
 
2.
Abbasi I.S. (2018). The link between romantic disengagement and Facebook addiction: Where does relationship commitment fit in?, „The American Journal of Family Therapy”, nr 46(4), s. 375–389. doi: 10.1080/01926187.2018.1540283.
 
3.
Abbasi I.S. (2019). Social media addiction in romantic relationships: does user’s age influence vulnerability to social media infidelity?, „Personality and Individual Differences”, nr 139, s. 277–280. doi: 10.1016/j.paid.2018.10.038.
 
4.
Adamczyk K. (2019). Development and validation of a Polish-language version of the Satisfaction with Relationship Status Scale (ReSta), „Current Psychology”, nr 38, s. 8–20. doi: 10.1007/s12144-017-9585-9.
 
5.
Andreassen C.S., Pallesen S. (2014). Social network site addiction – An overview, „Current Pharmaceutical Design”, nr 20(25), 4053–4061. doi: 10.2174/13816128113199990616.
 
6.
Andreassen C.S., Pallesen S., Griffiths M.D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey, „Addictive Behaviors”, nr 64, s. 287–293. doi: 10.1016/j.addbeh.2016.03.006.
 
7.
Andreassen C.S., Torsheim T., Brunborg G.S., Pallesen S. (2012). Development of Facebook Addiction Scale, „Psychological Reports”, nr 110(2), s. 501–517. doi:10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517.
 
8.
Charzyńska E., Góźdź J. (2014). W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C.S. Andreassen, T. Torsheima, G.S. Brunborga i S. Pallesen, „Chowanna”, nr 1(42), s. 163–186. ISSN 0137-706X.
 
9.
Clayton R.B., Nagurney A., Smith J.R. (2013a). Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame?, „Cyberpsychology, Behavior and Social Networking”, nr 16(10), s. 717–720. doi: 10.1089/cyber.2012.0424.
 
10.
de Vries D.A., Kühne R. (2015). Facebook and self-perception: individual susceptibility to negative social comparison on Facebook, „Personality and Individual Differences”, nr 86, s. 217– 221. doi: 10.1016/j.paid.2015.05.029.
 
11.
Elphinston R.A., Noller P. (2011). Time to face it! Facebook intrusion and the implications for romantic jealousy and relationship satisfaction, „Cyberpsychology, Behavior and Social Networking”, nr 14(11), s. 631–635. doi: 10.1089/cyber.2010.0318.
 
12.
Facebook users in Poland – October 2019. (2019), https://napoleoncat.com/stats/... (dostęp: 12.11.2019).
 
13.
González-Rivera J.A., Hernández-Gato I. (2019). Conflicts in romantic relationships over Facebook use: Validation and psychometric study, „Behavioral Sciences”, nr 9(2), s. 1–18. doi:10.3390/bs9020018.
 
14.
Hammond R., Chou H.G. (2016a). Using Facebook: Good for friendship but not so good for intimate relationships. W: G. Riva, B.K. Wiederhold, P. Cipresso (red.), „The Psychology of Social Networking: Personal Experience in Online Communities, t. 1, s. 41–51, Warszawa: Versita. doi: 10.1515/9783110473780.
 
15.
Johnson M.D., Anderson J.R. (2013). The longitudinal association of marital confidence, time spent together, and marital satisfaction, „Family Process”, nr 52(2), s. 244–256. ISSN 1545-5300.
 
16.
Katolicki Uniwersytet Lubelski. (2018). Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, https://www.kbpn.gov.pl/portal... (dostęp: 9.10.2019).
 
17.
Kemp S. (2019). Digital 2019: Poland, https://datareportal.com/repor... (dostęp: 14.03.2019).
 
18.
Kim J., Larose R., Peng W. (2009). Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: The relationship between Internet use and psychological well-being, „Cyberpsychology & Behavior: the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society”, 12(4), s. 451–455. doi:10.1089/cpb.2008.0327.
 
19.
Lehmann V., Tuinman M.A., Braeken J., Vingerhoets A.J.J.M., Sanderman R., Hagendoorn M. (2015). Satisfaction with relationship status: Development of a new scale and the role in predicting well-being, „Journal of Happiness Studies”, nr 16(1), s. 169–184. doi: 10.1007/s10902-014-9503-x.
 
20.
Mojaz Z.H., Paydar M.R.Z., Ebrahimi M.E. (2015). The relationship between the Internet addiction and the use of Facebook with marital satisfaction and emotional divorce among married university students, „Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences”, nr 5(3), s. 709–717. ISSN 2231-6345.
 
21.
Muise A., Christofides E., Desmarais S. (2009). More information than you ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy?, „CyberPsychology & Behavior: The impact of the Internet, multimedia, and virtual reality on behavior and society”, nr 12(4), 441–444. doi: 10.1089/cpb.2008.0263.
 
22.
Smith LeBeau, L., Buckingham, J. (2008). Relationship social comparison tendencies, insecurity, and perceived relationship quality, „Journal of Social and Personal Relationships”, nr 25(1), s. 71–86. doi: 10.1177/0265407507086806.
 
23.
Steers M.N., Wickham R.E., Acitelli L.K. (2014). Seeing everyone else’s highlight reels: How Facebook usage is linked to depressive symptoms, „Journal of Social and Clinical Psychology”, nr 33(8), s. 701–731. doi: 10.1521/jscp.2014.33.8.701.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top