PL EN
Bezpieczeństwo wewnętrzne warunkiem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):157-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo wewnętrzne warunkiem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Potrzeba bezpieczeństwa jest motywem ludzkiego działania. Jest efektem świadomości wynikającej z piramidy potrzeb przede wszystkim ludzi a także organizacji funkcjonujących na rynku. Cechą współczesnego człowieka jest działanie zorganizowane postrzegane w kontekście jakości i sprawności organizacji. Wynika to z wartości i stylu życia nowoczesnego społeczeństwa, a także z roli wiedzy i kwalifikacji potencjalnych pracowników i pracodawców. Zapewnienie bezpieczeństwa umożliwia ludziom właściwy rozwój zarówno zawodowy, jak i indywidualny. Praca zawodowa stanowi coraz większe wyzwanie dla osób pracują- cych. Pochłania dużo czasu i wysiłku. Jest efektem stale rosnących wymagań zawodowo-organizacyjnych kierowanych do pracowników. Jest przyczyną zachwiania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Jej utrzymanie stanowi podstawę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Nowoczesne organizacje tworzą programy praca–życie, traktując je jako najlepszą inwestycję w kapitał ludzki. Takie działania zapewnią największą jakość i efektywność pracy. Pozwolą na wzrost satysfakcji pracowników, a przede wszystkim wpływają na wizerunek organizacji. Przewaga konkurencyjna firm stosujących te programy jest efektem wdrażania idei społecznej odpowiedzialności. Warunkiem powodzenia programów praca–życie jest współpraca pracodawców i pracowników wobec zmian organizacyjnych. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top