PL EN
Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy – wybrane zagadnienia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):141-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z rozwojem nowoczesnej techniki obserwuje się wzrost zainteresowania pracodawców różnymi formami kontrolowania pracowników pomimo tego, iż prawo polskie, z wyjątkiem regulacji dotyczącej ochrony dóbr osobistych, nie reguluje szczegółowo tych kwestii. Tymczasem zakres dopuszczalnej kontroli pracownika w miejscu pracy budzi poważne wątpliwości zarówno prawne, jak i praktyczne. Przede wszystkim wskazuje się na konflikt dwóch wartości, tj. podporządkowania pracownika i związanego z nim prawa pracodawcy do sprawowania kontroli nad pracownikiem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik nadzoru oraz prawa pracownika do prywatności. Artykuł analizuje przepisy regulujące zakres danych osobowych pozyskiwanych przez pracodawcę w procesie zatrudnienia. Celami artykułu jest ustalenie zakresu dopuszczalnej kontroli pracownika w miejscu pracy na gruncie polskiej regulacji prawnej w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności oraz ocena zgodności polskich standardów ochrony pracownika z regulacją europejską.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top