Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):125-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sukces w zmieniającym się otoczeniu determinuje przedsiębiorstwa do podejmowania działań odpowiadających zachodzącym zmianom. Umiejętne zarządzanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego z jego wiedzą i doświadczeniem stanowi o sile firmy. Przedsiębiorstwa swoją działalność uzależniają od stosowania komputeryzacji oraz zasobów niematerialnych – przede wszystkim wiedzy. Inwestowanie w zasoby ludzkie pozwala na wykorzystanie ich talentów, które zwiększają efektywność przedsiębiorstwa. Nieograniczone zasoby wiedzy stanowią o sukcesie pracowników i całej organizacji. Efektywność jej wykorzystania jest oceniana przez stosowanie audytu personalnego, który uwzględnia audyt wiedzy. Wiedza jest podstawą do umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, które nieustannie wprowadzają nowe programy. Powodują one, że zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach są dla nich stylem postępowania.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top