PL EN
Zarządzanie humanistyczne jako przejaw jakości tworzenia prawa w kontekście realizacji praw pracowniczych w administracji publicznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Data publikacji: 07-05-2019
 
 
JoMS 2019;40(1):235-251
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Administracja publiczna powinna nieustannie się rozwijać i wprowadzać odpowiednie instrumenty, aby zwiększać swoje możliwości w zakresie coraz skuteczniejszego sposobu realizacji zadań publicznych. Ta skuteczność musi być oparta na przestrzeganiu zasady legalności, gdzie wszelkie działania, decyzje i kroki byłyby podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym zakresie kluczowe będzie odniesienie się do nurtu zarządzania humanistycznego, który w swojej nauce zwraca niezwykle silną uwagę na samego człowieka, w tym przypadku pracownika administracji publicznej. Prawo powinno być tak skonstruowane, aby było ono przyjazne i, co najważniejsze, zrozumiałe dla wszystkich jej odbiorców. Artykuł poświęcony jest roli zarządzania humanistycznego, które w sposób coraz bardziej widoczny oddziałuje na sposób tworzenia prawa, przy okazji mocno akcentując poszanowanie praw pracowniczych w administracji publicznej, wpływając pośrednio również na jakość oferowanych przez nich usług. W opracowaniu wykorzystano przegląd literatury dotyczącej zarządzania humanistycznego, uwzględniając przy tym pozycję pracownika i tworzonego prawa w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych
 
REFERENCJE (20)
1.
Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355884.
 
2.
Armstrong, M. (2011). Zarządzanie ludźmi: praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. ISBN 9788373017245.
 
3.
Dobija, D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. ISBN 8389437082.
 
4.
Domański, S. R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301106476.
 
5.
Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, Warszawa: New Media. ISBN 9788361040842.
 
6.
Fombrun, C.J., Tichy, N.M., Devana, M.A. (1984). Strategic Human Resource Management, New York: Wiley. ISBN 9780471810797.
 
7.
Górecka, K. (2009). Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny. W: M. Gawrońska-Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. ISBN 9788361304159.
 
8.
Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 4 (44). ISSN 1644-9584.
 
9.
Kostera, M. (2010). Organizacja i archetypy, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788375267549.
 
10.
Koźmiński, A.K. (2007). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 8301141557.
 
11.
Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326412226.
 
12.
Kożuch, B. (2010). Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki. Ww: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323329350.
 
13.
Krygier, M. (2005). Civil Passions, Melbourne: Black Inc. ISBN 0975076981.
 
14.
Legge, K. (1989). Human resource management: a critical analysis. Ww: New Perspectives In Human Resource Management, J. Story (red.), London: Routledge. ISBN 978-1861525086.
 
15.
Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375267259.
 
16.
Litwin, J. (2010). Okresowe oceny pracownicze. Ww: Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560244.
 
17.
Ludwiczyński, A., Król, H. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
 
18.
Parker, J. (2008). What Have the Humanities to Offer 21st-Century Europe? Reflections of a note taker, Arts and Humanities in Higher Education, (7), 83–96, ISSN 1474-0222.
 
19.
Prawelska-Skrzypek, G., Lenartowicz, M. ( 2013). Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 4 (44). ISSN 1644-9584.
 
20.
Wychowaniec, W. (2016). Humanistyka w zarządzaniu na przykładzie koncepcji zarządzania wiekiem, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica”, nr 4(324) 2016. ISSN 2450-2782.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top