Management and humanities as a manifestation of the quality of law-making in the context of the implementation of the rights of workers in public administration
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
JoMS 2019;40(1):235-251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Public administration develops and develops instruments to increase its capacity for more effective exercise of member states. This effectiveness must be based on observance of the legal principles where actions, decisions and steps are taken in accordance with the law. In this respect, the key will be to put down the flow of humanistic management, which in its science returns extremely strong attention to any man, in this case administrative work of the public administration. The law is designed to be friendly and, most importantly, understandable for all its recipients. This article is devoted to the role of humanist management, which in a very visible way influences the way services are offered, influencing the quality of their services. The review uses a literature review in accordance with humanistic principles, with the purpose of selecting a studio and organization.
 
REFERENCES (20)
1.
Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355884.
 
2.
Armstrong, M. (2011). Zarządzanie ludźmi: praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS. ISBN 9788373017245.
 
3.
Dobija, D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. ISBN 8389437082.
 
4.
Domański, S. R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301106476.
 
5.
Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, Warszawa: New Media. ISBN 9788361040842.
 
6.
Fombrun, C.J., Tichy, N.M., Devana, M.A. (1984). Strategic Human Resource Management, New York: Wiley. ISBN 9780471810797.
 
7.
Górecka, K. (2009). Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny. W: M. Gawrońska-Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. ISBN 9788361304159.
 
8.
Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 4 (44). ISSN 1644-9584.
 
9.
Kostera, M. (2010). Organizacja i archetypy, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788375267549.
 
10.
Koźmiński, A.K. (2007). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 8301141557.
 
11.
Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326412226.
 
12.
Kożuch, B. (2010). Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki. Ww: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323329350.
 
13.
Krygier, M. (2005). Civil Passions, Melbourne: Black Inc. ISBN 0975076981.
 
14.
Legge, K. (1989). Human resource management: a critical analysis. Ww: New Perspectives In Human Resource Management, J. Story (red.), London: Routledge. ISBN 978-1861525086.
 
15.
Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375267259.
 
16.
Litwin, J. (2010). Okresowe oceny pracownicze. Ww: Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560244.
 
17.
Ludwiczyński, A., Król, H. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
 
18.
Parker, J. (2008). What Have the Humanities to Offer 21st-Century Europe? Reflections of a note taker, Arts and Humanities in Higher Education, (7), 83–96, ISSN 1474-0222.
 
19.
Prawelska-Skrzypek, G., Lenartowicz, M. ( 2013). Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 4 (44). ISSN 1644-9584.
 
20.
Wychowaniec, W. (2016). Humanistyka w zarządzaniu na przykładzie koncepcji zarządzania wiekiem, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica”, nr 4(324) 2016. ISSN 2450-2782.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top