Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Data publikacji: 07-05-2019
 
JoMS 2019;40(1):65–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dokonujący się we współczesnym świecie postęp w zakresie technologii informacyjnych nasuwa pytania, jak będzie wyglądało zarządzanie w przyszłości oraz w jakim stopniu praca osób zarządzających będzie wspomagana i zastępowana narzędziami informatycznymi, ułatwiającymi wytyczanie właściwych strategii i podejmowanie najbardziej racjonalnych decyzji. Ważną kwestią dla rozwoju przedsiębiorstw jest również umiejętność i możliwość wykorzystania zdobyczy współczesnych technologii oraz zastosowania ich w procesach zarządzania organizacją. Application of IT tools in management of small and medium-sized enterprises Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W artykule poruszono zagadnienia dotyczące znaczenia wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu, zwracając szczególną uwagę na bariery ich wprowadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wnioski w tym zakresie wyciągnięte zostały na podstawie analizy danych statystycznych GUS, dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Posłużono się również studium przypadku do oceny poziomu wykorzystania narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz identyfikacji barier w tym zakresie.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bieniek, Z. (2009). Informatyka w zarządzaniu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT. ISBN 9788361086277.
 
2.
Czekaj, J. (2012). Podstawy zarządzania informacją, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372525802.
 
3.
Falkiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8372470367.
 
4.
Horvath, P. (1990). Controlling, Munchen: Verlag Franz Vahlen. ISBN 3800627310.
 
5.
Januszewska, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, Warszawa: PWN. ISBN 9788301155995, 9788301156015.
 
6.
Kisielnicki, J., Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu, Warszawa: Wydawnictwo PLACET. ISBN 8385428941.
 
7.
Klonowski, J.Z. (2004). Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 8370858414.
 
8.
Niedzielska, E. (red.) (1998). Informatyka ekonomiczna, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370113265.
 
9.
Nowicki, A. (red.) (1998). Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301124768.
 
10.
Orzechowski, R. (2008). Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Warszawa: Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373783522.
 
11.
Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2008). Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki Customer Care – charakterystyka systemów CRM, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2/2008. ISSN 1899-8658.
 
12.
Stair, R.M., Reynolds, G.W. (2003). Principles of Information Systems. Course Technology. Thomson Learning. ISBN 9780324665284.
 
13.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, M. Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031