Application of IT tools in management of small and medium-sized enterprises
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
JoMS 2019;40(1):65-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The progress in the area of information technologies seen in the contemporary world raises questions about the future shape of management and to what extent the work of executives will be assisted and replaced by IT tools facilitating design of appropriate strategies and taking of the most rational decisions. An important issue for the development of businesses is also skill and ability to take advantage of modern technologies and apply them in the management processes of an organization. The article addresses issues concerning the significance of IT tools utilization in management, with particular regard to the barriers to their implementation in small and medium enterprises. Conclusions in this respect were drawn on the basis of analysis of GUS statistical data related to the use of information and communication technologies in businesses. A case study was also used to assess the level of implementation of IT tools in a manufacturing enterprise and to identify barriers in this regard.
 
REFERENCES (13)
1.
Bieniek, Z. (2009). Informatyka w zarządzaniu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT. ISBN 9788361086277.
 
2.
Czekaj, J. (2012). Podstawy zarządzania informacją, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372525802.
 
3.
Falkiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8372470367.
 
4.
Horvath, P. (1990). Controlling, Munchen: Verlag Franz Vahlen. ISBN 3800627310.
 
5.
Januszewska, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, Warszawa: PWN. ISBN 9788301155995, 9788301156015.
 
6.
Kisielnicki, J., Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu, Warszawa: Wydawnictwo PLACET. ISBN 8385428941.
 
7.
Klonowski, J.Z. (2004). Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 8370858414.
 
8.
Niedzielska, E. (red.) (1998). Informatyka ekonomiczna, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370113265.
 
9.
Nowicki, A. (red.) (1998). Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301124768.
 
10.
Orzechowski, R. (2008). Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Warszawa: Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373783522.
 
11.
Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2008). Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki Customer Care – charakterystyka systemów CRM, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2/2008. ISSN 1899-8658.
 
12.
Stair, R.M., Reynolds, G.W. (2003). Principles of Information Systems. Course Technology. Thomson Learning. ISBN 9780324665284.
 
13.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, M. Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top