Complaint to the court in the light of the Act of 29 January 2004on Public Procurement Law
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS University of Social Sciences and Humanities
 
 
Submission date: 2018-12-18
 
 
Final revision date: 2019-02-12
 
 
Acceptance date: 2019-03-28
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
Corresponding author
Martyna Karolina Bojko   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS University of Social Sciences and Humanities
 
 
JoMS 2019;40(1):91-113
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The main research goal of this article is to show how participants in public procurement proceedings can fight for their rights before a court. The article presents the necessary formal conditions for lodging a complaint and the rules for its recognition. The article uses primarily the dogmatic and legal method. The article presents practical difficulties related to the provisions included in the Public Procurement Law in the scope of complaints to the court. The conclusion of the article is that although the Public Procurement Law has been in force for fifteen years and has undergone many changes witch were supposed to improve it, it`s still unclear and difficult for the participants of the proceedings to apply. The above causes that participants of public procurement proceedings often have to take advantage of legal protection measures, which are to be used to ensure compliance of public procurement procedures and competitions with the provisions of the Act. The question is, are the rules clear enough and do not limit the right to the court?
 
REFERENCES (20)
1.
Babiarz, S., Czarnik, Z., Janda, P., Pełczyński, P. (2013). Prawo zamówień publicznych, Wielkie Komentarze, Warszawa: LexisNexis Polska. ISBN 9788378069959.
 
2.
Beahr, J. (2006). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. W: Czajkowski T. (red.) Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Baehr, J., Czajkowski, T., Dzierżanowski, W., Kwieciński, T., Łysakowski, W., wyd. III, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 8388686658.
 
3.
Dolecki, H. (red.) Wiśniewski, T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326441189.
 
4.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.), (2016), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325573751.
 
5.
Jakubecki, A. (red.), Bodio, J., Demendecki, T., Marcewicz, O., Telenga, P., Wójcik, M.P. (2005). Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz , wyd. I, Kraków: Zakamycze. ISBN 837444150X.
 
6.
Janda, P. (2013). Prawo zamówień publicznych. Wielkie Komentarze. W: Babiarz, S., Czarniak, Z., Janda, P., Pełczyński, P., Warszawa: LexisNexis Polska. ISBN 9788378069959.
 
7.
Jaworska, M. (2018).Środki ochrony prawnej W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Jaworska. M (red.), Grześkowiak-Stojak, D., Jarnicka, J., Jaworska, M., Marusiak, A., Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381285681.
 
8.
Marszałkowska-Krześ, E (red.), (2018), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. W: Gill, I., Budniak-Rogala, A., Guzińska, A., Niedużak, A., Zawistowski, D., Marszałkowska-Krześ, E., Mazur, M., Rudkowska-Ząbczyk, E., Biedroń, I., Gibiec, J., Krześ, M., Krej, M., Krej, N., Gil, P., Warszawa, wyd. 23, Legalis.
 
9.
Niczyporuk, J. (2013). System zamówień publicznych w Polsce. W: Sadowy, J. (red), Jędrzejewski, R., Niczyporuk, J., Nowicki, H., Nowicki, P., Sołtysińska, A., Szostak, R., Wierzbowski, M., Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 9788388686269.
 
10.
Pokrzywniak, J., Baehr, J., Kwieciński, T. (2006). W: Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Warszawa – Katowice: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 9788389410511.
 
11.
Pokrzywniak, J., Kwieciński, T., Baehr ,J. (2006). Środki ochrony prawnej w procedurach zamówień publicznych, Warszawa – Katowice: Urząd Zamówień Publicznych.
 
12.
Sieradzka, M. (red), 2018. W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Sieradzka, M. (red), Kotowicz, B., Sieradzka, M., Szustakiewicz, P., Krótkie Komentarze Becka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381285704.
 
13.
Stachowiak, M., Jerzykowski, J., Dzierżanowski, W. (2012). Prawo zamówień publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326438516.
 
14.
Zieliński A. (2015). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. 9, Warszawa, Legalis.
 
15.
Gordon, Z. (2017), Podział zamówienia publicznego na części, Prawo Zamówień Publicznych 2017, Nr 2, s. 3. ISSN 1733-0777.
 
16.
May, J. (2017). Funkcjonowanie kontroli sądowej nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Prawo Zamówień Publicznych 2017, Nr 2, s. 30. ISSN 1733-0777.
 
17.
Olszewska-Stompel, J., Stompel, M. (2017). Skuteczność udostępniania potencjału technicznego oraz ekonomiczno - finansowego. Interpretacje/Wyjaśnienia, Zarządca-Doradca 2017, Nr 8. ISSN 1231-8841.
 
18.
Romańska, M. (2018). Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instytucyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Część druga, Zarządca-DORADCA, Nr 2, s. 34. ISSN 1231-8841.
 
19.
Stręciwilk, M. (2014). Zaskarżanie wyniku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa, Prawo Zamówień Publicznych 2014, Nr 2, s. 45. ISSN 1733-0777.
 
20.
Ziółkowska, M. (2013). Charakter prawny konkursu w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2013, Nr 4, s. 59. ISSN 1733-0777.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top