Skarga do sądu w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS University of Social Sciences and Humanities
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Martyna Karolina Bojko   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS University of Social Sciences and Humanities
Data nadesłania: 18-12-2018
Data ostatniej rewizji: 12-02-2019
Data akceptacji: 28-03-2019
Data publikacji: 07-05-2019
 
JoMS 2019;40(1):91–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem badawczym przedmiotowego artykułu jest wykazanie tego, na jakich zasadach podmioty postępowania zamówień publicznych mogą walczyć o swoje prawa przed sądem oraz z jakimi trudnościami wiąże się wystąpienie ze skargą do sądu. Artykuł opisuje niezbędne warunki formalne dla wniesienia skargi oraz zasady jej rozpoznawania. W artykule posłużono się głównie metodą dogmatyczno-prawną. Artykuł prezentuje zarówno teoretyczne zagadnienia naukowe oraz praktyczne trudności, związane z zapisami ujętymi w ustawie Prawo zamówień Publicznych, w zakresie skargi do sądu. Wnioskiem artykułu jest przede wszystkim to, że pomimo tego, iż ustawa Prawo zamówień publicznych funkcjonuje piętnaście lat i w tym czasie ulegała wielu zmianom, które miały służyć jej ulepszeniu, nadal jest niejasna oraz trudna w stosowaniu dla uczestników postępowania. Powyższe powoduje, że uczestnicy postępowania zamówień publicznych niejednokrotnie muszą skorzystać ze środków ochrony prawnej, które to mają służyć zapewnieniu zgodności postępowań o udzielenie zamówień publicznych i konkursów z przepisami ustawy. Tylko, czy przepisy są wystarczająco jasne i nie ograniczają prawa do Sądu podmiotom postępowania zamówień publicznych?
 
REFERENCJE (20)
1.
Babiarz, S., Czarnik, Z., Janda, P., Pełczyński, P. (2013). Prawo zamówień publicznych, Wielkie Komentarze, Warszawa: LexisNexis Polska. ISBN 9788378069959.
 
2.
Beahr, J. (2006). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. W: Czajkowski T. (red.) Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Baehr, J., Czajkowski, T., Dzierżanowski, W., Kwieciński, T., Łysakowski, W., wyd. III, Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 8388686658.
 
3.
Dolecki, H. (red.) Wiśniewski, T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326441189.
 
4.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.), (2016), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325573751.
 
5.
Jakubecki, A. (red.), Bodio, J., Demendecki, T., Marcewicz, O., Telenga, P., Wójcik, M.P. (2005). Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz , wyd. I, Kraków: Zakamycze. ISBN 837444150X.
 
6.
Janda, P. (2013). Prawo zamówień publicznych. Wielkie Komentarze. W: Babiarz, S., Czarniak, Z., Janda, P., Pełczyński, P., Warszawa: LexisNexis Polska. ISBN 9788378069959.
 
7.
Jaworska, M. (2018).Środki ochrony prawnej W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Jaworska. M (red.), Grześkowiak-Stojak, D., Jarnicka, J., Jaworska, M., Marusiak, A., Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381285681.
 
8.
Marszałkowska-Krześ, E (red.), (2018), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. W: Gill, I., Budniak-Rogala, A., Guzińska, A., Niedużak, A., Zawistowski, D., Marszałkowska-Krześ, E., Mazur, M., Rudkowska-Ząbczyk, E., Biedroń, I., Gibiec, J., Krześ, M., Krej, M., Krej, N., Gil, P., Warszawa, wyd. 23, Legalis.
 
9.
Niczyporuk, J. (2013). System zamówień publicznych w Polsce. W: Sadowy, J. (red), Jędrzejewski, R., Niczyporuk, J., Nowicki, H., Nowicki, P., Sołtysińska, A., Szostak, R., Wierzbowski, M., Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 9788388686269.
 
10.
Pokrzywniak, J., Baehr, J., Kwieciński, T. (2006). W: Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Warszawa – Katowice: Urząd Zamówień Publicznych. ISBN 9788389410511.
 
11.
Pokrzywniak, J., Kwieciński, T., Baehr ,J. (2006). Środki ochrony prawnej w procedurach zamówień publicznych, Warszawa – Katowice: Urząd Zamówień Publicznych.
 
12.
Sieradzka, M. (red), 2018. W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Sieradzka, M. (red), Kotowicz, B., Sieradzka, M., Szustakiewicz, P., Krótkie Komentarze Becka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381285704.
 
13.
Stachowiak, M., Jerzykowski, J., Dzierżanowski, W. (2012). Prawo zamówień publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326438516.
 
14.
Zieliński A. (2015). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. 9, Warszawa, Legalis.
 
15.
Gordon, Z. (2017), Podział zamówienia publicznego na części, Prawo Zamówień Publicznych 2017, Nr 2, s. 3. ISSN 1733-0777.
 
16.
May, J. (2017). Funkcjonowanie kontroli sądowej nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Prawo Zamówień Publicznych 2017, Nr 2, s. 30. ISSN 1733-0777.
 
17.
Olszewska-Stompel, J., Stompel, M. (2017). Skuteczność udostępniania potencjału technicznego oraz ekonomiczno - finansowego. Interpretacje/Wyjaśnienia, Zarządca-Doradca 2017, Nr 8. ISSN 1231-8841.
 
18.
Romańska, M. (2018). Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instytucyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Część druga, Zarządca-DORADCA, Nr 2, s. 34. ISSN 1231-8841.
 
19.
Stręciwilk, M. (2014). Zaskarżanie wyniku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa, Prawo Zamówień Publicznych 2014, Nr 2, s. 45. ISSN 1733-0777.
 
20.
Ziółkowska, M. (2013). Charakter prawny konkursu w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2013, Nr 4, s. 59. ISSN 1733-0777.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031