Wiedza – podstawą funkcjonowania organizacji w kontekście dobrych praktyk
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):189-206
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego są wiedza, kapitał finansowy, rzeczowy oraz zasoby ludzkie. Wiedza stanowi podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. Charakteryzuje się tym, że jej wykorzystywanie sprzyja rozwojowi organizacji. Pozwala na ciągły rozwój techniki i technologii. Ponadto przyspiesza rozwój gospodarczy, społeczny, a także kulturowy. Elementem wiedzy jest informacja, która ją tworzy wraz z doświadczeniem. Informacja, która dotyczy zasobów, technologii oraz rynku, staje się cennym towarem. Pozyskanie i posiadanie informacji zwiększa skalę i zakres działania organizacji na konkurencyjnym rynku. We współczesnym świecie dominujące znaczenie informacji oddziałuje na odpowiednie funkcje przedsiębiorstw. Skuteczne osiąganie celów organizacji przy możliwie małych nakładach wymaga wysokich kompetencji i koordynacji działań. Jest to ukierunkowane dynamicznymi zmianami w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym wszystkich przedsiębiorstw. Największą wartość w systemie informacji stanowią pracownicy firm. Ich świadomość, doświadczenie i lojalność w stosunku do pracodawcy mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji na konkurencyjnym rynku wiedzy
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top