Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):109-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy globalizacyjne objęły między innymi przestrzeń prawną. Zniesienie granic celnych wymusza stopniowe zbliżanie się odmiennych kultur prawnych. Szereg kwestii zostało objętych już wspólnymi uregulowaniami unijnymi, jak chociażby ochrona konsumenta. Najważniejsze jednak jest ujednolicenie lub zsynchronizowanie prawa zobowiązań, które jest podstawą obrotu gospodarczego. W ramach Unii Europejskiej podjęto liczne próby zbudowania jednego europejskiego kodeksu cywilnego. Jak na razie takie kodeksy pozostają w sferze projektów. Najwyraźniej uwidacznia się obecnie proces ujednolicania prawa poprzez stosowanie podobnych instrumentów interpretacji przepisów prawa. Przykładem możliwości stosowania uregulowań pochodzących z różnych systemów prawnych jest system prawny obowiązujący w RPA.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top