Tworzenie warunków dla refleksyjności studentów i nauczycieli na przykładzie projektu ,,Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
Data publikacji: 31-12-2016
 
JoMS 2016;31(4):27–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Tekst jest prezentacją teoretycznych założeń projektu Poznać – ,,Zrozumieć – Do- świadczyć” realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim, którego celem było stworzenie przez studentów, nauczycieli i badaczy przestrzeni wzajemnej edukacji służącej zbudowaniu konstruktywnej relacji pomiędzy elementami teorii i praktyki pedagogicznej. Przestrzeni pozwalającej na pogłębioną refleksję rozumianą jako namysł, dociekanie, rozważanie problemu z jego różnych – w działaniu i nad działaniem, ujawniającą zło- żoność aktu uczenia się, ukazującą rolę indywidualnego odbioru tych samych sytuacji edukacyjnych, ich indywidualnej interpretacji. Refleksję będącą okazją do zdobywania wiedzy osobistej, pozwalającej na rozumienie zdarzeń edukacyjnych. Jest ona, moim zdaniem, niezbędnym warunkiem rozwijania studenta, a potem nauczyciela postawy badawczej, dzięki której świat przestaje być postrzegany jako trwała i harmonijna struktura, a staje się zbiorem pytań, obszarem niepewności poznawczej i praktycznej. Wspiera gotowość do tworzenia, do transgresji polegającej na przekraczaniu tego, co się już wie i umie
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031