PL EN
Drama (kreatywna) w szkole podstawowej na Słowacji
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Education Matej Bel University Banská Bystrica, Slovak Republic
 
2
Wydział Pedagogiki i Psychologii , Uniwersytet Śląski, Katowice
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):61-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano najważniejsze techniki dramowe wykorzystywane podczas pracy z dziećmi na Słowacji, takie jak wchodzenie w rolę i improwizacja. Omówiono także jedną z metod aktywizujących ucznia w procesie dydaktycznym – grę dydaktyczną. Przybliżono opinie teoretyków i praktyków dramy (m.in. A. Dziedzic, A. Pruszkowskiej, K. Witerskiej), dotyczące jej walorów dydaktycznych i wychowawczych, oraz przykładowe ćwiczenia dramowe (m.in. etiudy pantomimiczne, scenki improwizowane, ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów), które można zaproponować uczniom w edukacji wczesnoszkolnej. Specyfikę artykułu stanowi wyeksponowanie dramy kreatywnej jako metody odwołującej się do twórczej wyobraźni ucznia oraz rozwijającej jego kreatywność.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bekéniová, Ľ. (2012). Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Bratislava: MPC.
 
2.
Benešová, M., Kollárová, D. (2000). Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy, Bratislava: Metodické centrum.
 
3.
Dziedzic, A., Pichalska, J., Świderska, A. (1995). Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Kavaschová, J. (2012). Námety na tvorivú dramatiku v materskej škole, Bratislava: MPC.
 
5.
Kollárová, D. (2005). Metóda tvorivej dramatiky a výchova detského čitateľa, Partizánske: Renesans.
 
6.
Majzlanová, K., Pajdlhauserová, E. (2014). Tvorivá dramatika v materskej škole, Bratislava: MPC.
 
7.
Mrvová, A., Bakošová, E., Kavaschová, J. (2012). Námety na tvorivú dramatiku v materskej škole, Bratislava: MPC.
 
8.
Pajdlhauserová, E., Majzlanová, K. (2011). Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Bratislava: Univerzita Komenského.
 
9.
Šimonová, B. (1997). Tvorivá dramatika, dramatická výchova či dramatizácia?, [in:] Tvorivá dramatika v škole a v záujmovej činnosti. Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie Donovaly 24–25.05.1996, Banská Bystrica: MPC.
 
10.
Valenta, J. (2008). Metody a techniky dramatické výchovy, Praha: Grada.
 
11.
Witerska, K. (2011). Drama kreatywna – perspektywa rozwojowa, „Chowanna”, t. 16(36).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top