PL EN
Książka w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Data publikacji: 30-09-2017
 
JoMS 2017;34(3):29–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce w życiu uczniów klas I–III szkoły podstawowej zajmuje książka? Część teoretyczna zawiera ogólne uwagi dotyczące etapów edukacji czytelniczej dzieci. W części praktycznej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na technice ankiety, i kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Metoda ta pozwoliła na uzyskanie informacji na temat stosunku młodych respondentów do książ- ki. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych, usytuowanych na terenie miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny. Uzyskane wyniki, które zaprezentowano w postaci tabel i opatrzono komentarzem słownym, przekonują, że wbrew powszechnej opinii dzieci lubią czytać, sięgając po książkę nie tylko z motywów instrumentalnych, ale przede wszystkim autotelicznych. Artykuł może okazać się przydatny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy pracujących w szkole, aby wiedzieli, jakie książki znajdują się w centrum zainteresowania młodych czytelników, a także wszystkich osób interesujących się zagadnieniem czytelnictwa.
 
REFERENCJE (10)
1.
Andrzejewska, A. (1996). Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, t. II, Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
2.
Baluch, A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.
 
3.
Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni, t. 1, Warszawa: PIW.
 
4.
Lewandowicz, G. (1994). W bibliotece dla dzieci. Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka”.
 
5.
Majak, M. (2009). Jak rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej?, „Poradnik Bibliotekarza” nr 11.
 
6.
Podlasińska, I. (2003). Rodzice inspiratorami czytelnictwa dzieci, „Guliwer” nr 1.
 
7.
Sowa-Behtane, E. (2015). Czas wolny przedszkolaków z rodzin wielokulturowych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 35.
 
8.
Truskolaska, J. (2007). Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice, Tychy: Saternus Media.
 
9.
Tuszyńska-Chechłacz, B. (1986). Dzieciństwo jest światem poezji. Rozmowa z Danutą Wawiłow, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 6.
 
10.
Wołoszynowa, L. (1986). Młodszy wiek szkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031