A book in the life of a child in early age
 
More details
Hide details
1
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
JoMS 2017;34(3):29-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to try to answer the question: what place in the life of pupils of grades I–III primary school occupies a book? The theoretical part contains general comments on the stages of children’s reading education. In the practical part, the diagnostic survey method was used, based on the survey technique and questionnaire survey as a research tool. This method allowed us to obtain information on the attitude of young respondents to the book. The study was conducted among primary school pupils located in the town and commune of Czerwionka-Leszczyny. The results, presented in tabular form and labeled with a verbal comment, argue that, contrary to popular belief, children like to read, reaching for a book not only from instrumental but primarily autotelic motifs. Our article may be useful for early school educators, librarians working in schools to know what books are at the heart of the young readers, and for all readers interested in reading.
 
REFERENCES (10)
1.
Andrzejewska, A. (1996). Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, t. II, Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
2.
Baluch, A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.
 
3.
Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni, t. 1, Warszawa: PIW.
 
4.
Lewandowicz, G. (1994). W bibliotece dla dzieci. Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka”.
 
5.
Majak, M. (2009). Jak rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej?, „Poradnik Bibliotekarza” nr 11.
 
6.
Podlasińska, I. (2003). Rodzice inspiratorami czytelnictwa dzieci, „Guliwer” nr 1.
 
7.
Sowa-Behtane, E. (2015). Czas wolny przedszkolaków z rodzin wielokulturowych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 35.
 
8.
Truskolaska, J. (2007). Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice, Tychy: Saternus Media.
 
9.
Tuszyńska-Chechłacz, B. (1986). Dzieciństwo jest światem poezji. Rozmowa z Danutą Wawiłow, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 6.
 
10.
Wołoszynowa, L. (1986). Młodszy wiek szkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top