Theatrical and quasi – theatrical forms in first stages of school education in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii
 
2
Faculty of Education Matej Bel University Banská Bystrica, Slovak Republic
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):65-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article makes the reader familiar with the most important and most interesting theatrical and quasi-theatrical forms, methods and techniques used in contemporary Polish schools. It begins with description of the simplest ones helping to develop the so-called ‘living word culture’ (e.g. narrating aloud, reading aloud, reciting, reading with roles assigned) Further, stage adaptations and modern forms of work utilising student-activating methods such as: drama games, inscenised trial, ’theatrical-literary workshop’, and drama are described. After T. Samulczyk-Pawluk, the following contemporary theatrical forms are listed as well: self-made theatre, doll theatre, objects theatre, poetry theatre, pantomime, plastic theatre, theatre of propositions, small forms theatre. The article contains a discussion of theatrical and quasi-theatrical forms in an early school education teacher’s work. These can to a large extent catalyse a pupil’s creative expression, which in turn allows him better to understand the text being discussed in class or play his part.
 
REFERENCES (14)
1.
Awgulowa, J. (1979). Dziecko widzem i aktorem. Inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
2.
Awgulowa, J., Świętek, W. (1964). Inscenizacje w klasach I–IV. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
3.
Chrząszcz, K. (2007). Istota i funkcja dramy, „Wychowanie na co Dzień”, nr 12.
 
4.
Latoch–Zielińska, M. (2003). Warsztaty teatralno – literackie w praktyce szkolnej, [w:] Od teatru żaków do Internetu, red. B. Myrdzik, Lublin: Wyd. UMCS.
 
5.
Machulska, H. (1992). Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (3), „Drama”. z. 3.
 
6.
Milczarek–Pankowska, K. (1986). Drama na lekcjach języka polskiego, „Polonistyka”, nr 1 (231).
 
7.
Pruszkowska, A. (2006), Drama i teatr – czy to krewniacy?, „Drama”, z. 51.
 
8.
Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
 
9.
Samulczyk–Pawluk, T. (2005). Edukacja teatralna w szkole podstawowej Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
10.
Szymik, E. (2011). Drama w nauczaniu języka polskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
11.
Szymik, E. (1992/3). Gry dramatyczne formą kształcenia sprawności językowej uczniów, „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII”, z. 4.
 
12.
Way, B. (1995). Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
13.
Wiechowie, Z. A. (1971). Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
14.
Wierzbicka, U. (1979). Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top