The beginning and development of the socio-cultural animation in Poland.
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
Submission date: 2017-09-14
 
 
Final revision date: 2017-12-21
 
 
Acceptance date: 2018-01-16
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
Corresponding author
Mariusz Cichosz   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Smukalska 69, 85-565 Bydgoszcz, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):51-64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The objective of the work is to familiarize the reader with the issues of socio-cultural animation. Development of this kind of pedagogical activity, especially as a social pedagogy, but in the context of the development of reflection on educational activities within culture.

Material and methods:
This article is based on the source materials - archival and contemporary achievements of this trend in pedagogical thought. The method of work is critical analysis of texts - hermeneutical analysis, but also analysis of the historical context.

Results:
The analysis showed the specificity of animation and cultural activity in the context of broader cultural education, with particular emphasis on social pedagogy and its specificity.

Conclusions:
Socio-cultural animation can be "read" by recognizing two traditions - pedagogy of culture as well as social pedagogy - at the same time they are two different ways of developing this concept. These roads, however, are somehow complementary.

 
REFERENCES (20)
1.
Badura J., Czerniawska O. (1979). Instytucje i placówki kulturalno-wychowawcze. Warszawa.
 
2.
Borowski T., Daszyńska-Golińska Z., Dziubińska J., Gargasa Z., Heilperna M., Kruszewska Z., Krzywicki L., Orsetti M., Orsza H., Posner S., Stępowski M., Szydłowski T., Weychert-Szymanowska Wł. (1913). Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja. Michał Arct. Kraków.
 
3.
Cichosz M. (2004). Polska pedagogika w latach 1945-2003. Wydawnictwo Adam Marszałek. Tom II Toruń. ISBN 8373228209.
 
4.
Dobrzyński K. (1975).Wychowanie w działalności kulturalno-oświatowej. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa.
 
5.
Dyczewski L. (1995) Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. Lublin, ISBN 8385291636.
 
6.
Dzierżymir J., Kargul J.,Kowalski F., Przyszczypkowskai K. (1985). Podstawy działalności kulturalno-oświatowej. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa.
 
7.
Jankowski D. (1977). Dom kultury. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa. ISBN 9788320904802.
 
8.
Jedlewska B. (1999). Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Wydawnictwo UMCS. Lublin. ISBN 9788322714669.
 
9.
Kałużny Cz. (1973). Zasady, metody, formy działalności kulturalno-oświatowej. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa.
 
10.
Kargul J. (1976). Pracownik kulturalno-oświatowy. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa. ISBN 9788362015313.
 
11.
Konewka A., Korniłowicz K. (1929). Przewodnik oświaty dorosłych (1928). Wydawnictwo Federacji Oświatowej Organizacji Społecznych. Warszawa.
 
12.
Kopczyńska M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Centrum Animacji Kulturalnej. Warszawa. ISBN 8370101097.
 
13.
Korniłowicz K. (1976). Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych. Wybór Pism. Wstęp, wybór i opracowanie Olga Czerniawska. Ossolineum. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 
14.
Olszewski H.(1965). Organizacja pracy kulturalno-oświatowej. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa.
 
15.
Radlińska H. (1925). Studium pracy kulturalnej. Nasza Księgarnia. Warszawa.
 
16.
Radlińska H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Nasza Księgarnia. Warszawa.
 
17.
Radlińska H. (1947). Oświata dorosłych. Ludowy Instytut Oświaty i Kultury. Warszawa.
 
18.
Radlińska H. (1979). Oświata i kultura wsi polskiej. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa.
 
19.
Theiss W. Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, [conf:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996 nr 10. ISSN 0552-2188.
 
20.
Zierkiewicz E. (2006) Tworzyć, zmieniać, aktywizować. Mar-Mar. Wrocław. ISBN 9788387196974.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top