PL EN
Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):11-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę związaną ze zmianami w społeczeństwach współczesnych. Zmiany te powodowane są przez rozwój dzisiejszej cywilizacji. Zmiany i dylematy widoczne są zwłaszcza w relacjach społecznych i funkcjonowaniu społecznym. Obszary, w których może dojść do największych zmian i zagrożeń, to: preferowane systemy wartości, życie rodzinne, relacje nauczyciel i uczeń, komunikacja interpersonalna, dziedziny pracy i kierowania. Dużą rolę może tu odegrać edukacja.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top