Uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych w kontekście edukacji dzieci i młodzieży
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):27-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy demograficzne są podstawą do podejmowania niezwykle istotnych decyzji, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Rozumienie tych procesów stanowi podstawę do rozważań strategicznych, i to w wielu obszarach funkcjonowania państwa. W dziedzinie edukacji określenie perspektywy i znajomość danych demograficznych to baza do planowania i organizacji polityki edukacyjnej, a przechodząc na niższe szczeble – konkretnych placówek (ich liczby, wielkości – szans i zagrożeń na rynku edukacyjnym). W dobie przetaczającego się, począwszy od starszych klas szkół podstawowych, niżu demograficznego liczba dzieci i młodzieży to punkt wyjścia funkcjonowania placówek oświatowych, następnie szkół wyższych, miejsc pracy (w tym szczególnie nauczycieli), mieszkań, liczby osób w wieku rozrodczym itd. Łańcuch tych zależno- ści i powiązań ukazuje, jak istotne jest badanie i ocena procesów demograficznych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top