Badania powiązań i zależności systemów infrastruktury krytycznej – podstawą uodparniania infrastruktury krytycznej państwa i dużych aglomeracji miejskich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Police Academy in Szczytno
 
 
Data nadesłania: 06-07-2023
 
 
Data akceptacji: 15-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agata Tyburska   

WSPOL
 
 
JoMS 2023;52(3):337-352
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Skuteczne kierowanie rozwojem infrastruktury dużych aglomeracji miejskich wymaga diagnozowania współzależności występujących w procesie jej rozwoju. Ta swoista współzależność, powiązania różnych rodzajów infrastruktury, nie tylko sprzyja rozwojowi aglomeracji ale również generuje zagrożenia o niespotykanych dotąd skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uszkodzenie jednego z elementów infrastruktury miejskiej może bowiem niekorzystnie oddziaływać na inny element, czego efektem mogą być nie tylko zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących aglomerację, ale również skutkować zagrożeniami państwa. Dlatego też zagadnienie uodpornienia infrastruktury kluczowej aglomeracji miejskiej należy rozpatrywać w kontekście systemu i powiązań systemowych elementów infrastruktury państwa, a także krytyczności poszczególnych jej elementów, węzłów i punktów kluczowych. Niniejszy artykuł ma celu przedstawienie znaczenia diagnozy powiązań i zależności pomiędzy elementami infrastruktury miasta (państwa) w procesie wyznaczania usług kluczowych, a w konsekwencji właściwego diagnozowania infrastruktury krytycznej i jej uodparniania. Główną metodą badawczą wykorzystywaną w trakcie prowadzonych badań była analiza krytyczna literatury, materiałów i procedur. Analizie poddawano publikacje zarówno polskich, jak i zagranicznych badaczy dotyczące powiązań i zależności infrastruktury państwa oraz wyznaczania usług kluczowych. Przeprowadzona analiza wskazuje na potrzebę prowadzenia w Polsce badań dotyczących diagnozowania zależności w rozwijającej się infrastrukturze. Potrzeba ta wynika z dynamicznego charakteru zagrożeń i pojawiania się coraz to nowych technologii, które wspierając rozwój współczesnych aglomeracji – uwrażliwiają państwo na inne, nieznane dotychczas niebezpieczeństwa
 
REFERENCJE (22)
1.
Arnold, Ch., Butts, J., Thirunarayan, K. (2014). Detecting Integrity Attacks on Industrial Control systems. w : J. Butts, S. Shenoi (red.), Critical Infrastructure Protection VIII, Springer. Dostęp 20.05.2023 r. z https://www.researchgate.net/p....
 
2.
Baina, A. (2009). Contrôle d’Accès pour les Grandes Infrastructures Critiques: Application au réseau d’énergie électrique, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, 29 septembre, Toulouse. Dostęp 12.05.2023 r. z https://theses.hal.science/tel....
 
3.
Beneš, J. (1979). Teoria systemów, PWN.
 
4.
Cavallini, S., d’Alessandro, C., Volpe, M., Armenia, S., Corlini, C., Brein, E., Assogna, P. (2014). A system Dynamics Framework for Modeling Critical Infrastructure Resilience. w: J. Butts, S. Shenoi (red.), Critical Infrastructure Protection VIII, Springer. Dostęp 20.05.2023 r. z https://link.springer.com/chap....
 
5.
Grabowski, A., Głowacki, P., Poźniak, K., Kasprowicz, G., Zabołotny, W., Wawrzyniak, Z., Wojeński, A., Tyburska, A., Ajdukiewicz, Z., Struniawski, J., Iwański, J., Brawata, S., Szymajda, W., Markowski, P., Kotlik, M. , Mrozowski, P., Katewicz, E. (2020). MESH concept for mobile distribution point architecture of ICT infrastructure, Proc. SPIE 11581, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2020, 115810G (14 October 2020); doi: 10.1117/12.2580242 Event: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2020, Wilga, Poland. Dostęp 20.05.2023 z https://www.spiedigitallibrary....
 
6.
Hurst, W., Merabti, M., Fergus, P. (2014). A Survey of Critical Infrastructure Security. w: J. Butts, S. Shenoi (red.) Critical Infrastructure Protection VIII. Dostęp: 20.05.2023 r. z https://inria.hal.science/hal-....
 
7.
Palmer, Ch., Shenoi, S. (red.) (2009). Critical Infrastructure Protection III. Springer.
 
8.
Kacała-Szwarczyńska, A. (2019). Cyberatak w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Tom 2/41/. Journal of Modern Science. Dostęp 25.05.2023 r. z https://www.jomswsge.com/pdf-1....
 
9.
Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
10.
Krotofil, M., Cardenas, A., Angrishi, K. (2014). Timing of Cyber-Physicial Attacks on Process Control Systems. w: J. Butts, S. Shenoi (red.), Critical Infrastructure Protection VIII, Springer. Dostęp 20.05.2023 z https://www.researchgate.net/p....
 
11.
Lee, E. (2009). Homeland Security and Private Sector Business. Corporations’ Role in Critical Inftastructure Protection. CRC Press.
 
12.
Lewis, T. G. (2006), Critical Infrastructure Protection in Homeland Security. Defending a networked nation. WILEY-INTERSCIENCE, A JOHN Wiley&Sons.
 
13.
Najgebauer, A. (red.) (2009). Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. WAT.
 
14.
Nieuwenhuijs, A., Luiijf, E., Klaver, M. (2008). Modeling Dependencies in Critical Infrastructures. w: M. Papa, S. Shenoi (red.), Critical Infrastructure Protection II, Springer. Dostęp 06.07.2023 r. z https://link.springer.com/chap....
 
15.
Piekarczyk, A., Zieniewicz, K. (2010). Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE.
 
16.
Pham, H. (2006), System Software Realiability, Springer. Dostęp 05.06.2023 z https://link.springer.com/book....
 
17.
Radvanovsky, R., McDougall, A. (2009). Critical Infrastructure. Homeland Security and Emergency Preparedness. Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group.
 
18.
Radziszewska-Szczepaniak, D. (2021). Redukcjonizm antropologiczny i jego konsekwencje, NURT SVDZ (2016). Dostęp: 01.09.2021 r. z https://bazhum.muzhp.pl/media/....
 
19.
Rozel, B. (2009). La sécurisation des infrastructures critiques: recherche d’une méthodologie d’identification des vulnérabilités et modélisation des interdépendances, Institut Polytechnique de Grenoble, Grenoble. Dostęp 12.05.2023 r. z https://theses.hal.science/tel....
 
20.
Setola, R., Theocharidan, M. (2016). Modeling Dependencies Between Critical Infrastructures. w: R. Setola, V. Rosato, E. Kynakides, E. Rome (red.), Managing the Compexity of Critical Infrastructures. A Modelling and Simulation Approach, Springer. Dostęp 25.06.2023r. z https://link.springer.com/book....
 
21.
Skurzyńska – Sikora, U. (2008). Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, 3. Organizacja i Zarządzanie, Dostęp: 01.09.2021 r. z https://mfiles.pl/pl/index.php....
 
22.
Sullivant, J. (2007). Strategies for Protecting National Critical Infrastructure Assets. A Focus on Problem-Solving. WILEY-INTERSCIENCE, A JOHN Wiley&Sons.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top