Społeczne funkcje jedzenia w dużym wielokulturowym mieście na przykładzie fanów jedzenia i gotowania. Perspektywy teoretyczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):293-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł omawia kilka perspektyw teoretycznych, w ramach których może być analizowana miejska kultura fanów jedzenia i gotowania (ang. foodies). Są to przede wszystkim podejścia traktujące jedzenie jako komunikację, głównie komunikację statusu i pozycji klasowej w ramach trudno uchwytnej stratyfikacji społeczeństw ponowoczesnych (Bourdieu, Johnson i Bauman). Drugą perspektywą jest analiza aktywności związanych z jedzeniem jako pracy i wiedzy tworzących ponowoczesną tożsamość (Solier).
 
REFERENCJE (9)
1.
Appadurai, A. (1981). Gastropolitics in Hindu South Asia, „American Ethnologist” 8.3, s. 494–551.
 
2.
Barthes, R. (2008). The food system, [w:] D. Inglis, G. Debra, Ch. Thorpe (red.), Food. Negotiating food, London, New York, Vol. I, s. 258.
 
3.
Barthes, R. (1961). Toward a psychosociology of contemporary food consumption. Oryginalnie opublikowany jako Vers une psycho-sociologie de l’alimentation moderne, „Annales: Economies, Societes, Civilisations”, 5 September–October, s. 977–986. Korzystałem z angielskiego tłumaczenia [w:] C. Counihan, P. Van Esterik (red.), Food and culture: A Reader, 2nd edition, Routledge, 2008, s. 28–35.
 
4.
Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, Kraków 2001, Wyd. Universitas Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza, Warszawa: PIW.
 
5.
Johnston, J., Baumann, S. (2010). Foodies: Democracy and distinction in the gourmet foodscape, New York, NY: Routledge.
 
6.
Leach, E.R. (1973). Kultura i komunikowanie: Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tł. i przedm. M. Buchowski, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
7.
Levi-Strauss, C. (1969). Myśl nieoswojona, Warszawa: PWN.
 
8.
MacCannell, D. (2001). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Muza.
 
9.
Solier de I. (2013). Food and the Self: Consumption, Production and Material Culture, London: Bloomsbury.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top