The place of financial leasing in entrepreneurship Kazakhstan
 
Więcej
Ukryj
1
S. Baishev Aktobe University
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):277-291
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article considers the current model of functioning of the financial leasing market in the business of the Republic of Kazakhstan. Today by the analyzing of leasing activities identified some problems, insufficient budgetary funds to subsidize private leasing companies, caused by devaluation and other reasons. All this problems led to the unfavorable state of the machine and tractor fleet of agricultural machinery and the urgent need to update it. To solve this problem, need to look for more efficient ways of operating leasing in the current market conditions.
 
REFERENCJE (19)
1.
Abdraim, R. (2000). Razvitiye finansovogo lizinga v Kazakhstane: real’nost’ i perspektiva, ‟Al’ Pari” № 5, p. 41–44.
 
2.
Barbasov, S. (2001). Lizingovyye operatsii s sel’skokhozyaystvennoy tekhnikoy, ‟APK: Ekonomika, Upravleniye” № 8, p. 61–66.
 
3.
Baytanayeva, B. (2002). Gosudarstvennaya podderzhka razvitiya predprinimatel’stva v Kazakhstane, ‟Alpari” № 6, p. 19–22.
 
4.
Davletkil’dinova, R.S. (2000) Mirovaya ekonomika: Tekst lektsiy / SPbGUAP. SPb, p. 92.
 
5.
Delovoy zhurnal. \ Kazakhstan Forbes (2016). Finansy, p. 42–45.
 
6.
Grazhdanskiy kodeks Kespubliki Kazakhstan (obshchaya chast’) (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 27.02.2017 g).
 
7.
Informatsionno-analiticheskiy portal. RESPUBLIKA (2015).
 
8.
Issyk, T.V. (2010). Delovoy zhurnal «Kazakhstan», Lizing v Kazakhstane: pravovyye aspekty razvitiya.
 
9.
Issyk, T.V. (2009). Mirovoy opyt gosudarstvennoy podderzhki lizingovykh otnosheniy, ‟Finansy i Kredity” № 7, p. 33–35.
 
10.
Issyk, T.V. (2015). Strategiya razvitiya lizinga v Respublike Kazakhstan. Almaty, ‟Ekonomika i Statistika” № 5, p. 62–64.
 
11.
Kalabin, V. RAEX (Ekspert RA Kazakhstan) № 10 may - iyun’ 2016.
 
12.
Kaplevskaya, T.P. (2005). Lizing kak faktor imushchestvennoy podderzhki razvitiya, N 13, p. 57–62.
 
13.
Karbetova, Z., Karbetova, S.H. (2014). Stanovleniye lizingovoy industrii v Kazakhstane, ‟Ekonomika i Statistika” № 3, p. 137.
 
14.
Kolchina, L.I. (2013). Rol’ lizinga v finansirovanii kapital’nykh vlozheniy, ‟Mir Finansov” № 2, p. 17.
 
15.
Kulbayev, E. Byulleten’ RAEX (Ekspert RA Kazakhstan) № 14 oktyabr 2016.
 
16.
Losevskaya, S.A. (2013). Lizing kak sposob privlecheniya investitsionnogo kapitala, Innovatsionnyye puti razvitiya APK: problemy i perspektivy. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: V 4-kh tomakh, p. Persianovskiy, p. 194–197.
 
17.
Omarov, A.G. (2004). Lizing v Kazakhstane, ‟Sostoyaniye, Problemy, Perspektivy. Alpari” № 11, p. 35–38.
 
18.
Tleubayeva, T.F. (2008). Rol’ finansovogo lizinga pri provedenii industrial’noy politiki gosudarstva, ‟KazEU KHabarshysy” №5, s. 31-36. – 0,75 p.l.
 
19.
Zakon Respubliki Kazakhstan ot 5 iyulya 2000 goda № 78-II O finansovom lizinge (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 27.02.2017).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top