NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
From coal to renewable energy – financial implications for municipalities in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
2
Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
Data nadesłania: 30-03-2021
 
 
Data akceptacji: 20-10-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Wilmanowicz-Słupczewska   

Department of Public Finance Law Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
 
 
JoMS 2021;47(2):455-473
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
 
REFERENCJE (19)
1.
Barczak, A. (2015). [in:] A. Barczak, E. Kowalewska. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
2.
Borodo, A. (2004). Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13 XI 2003 r. TNOiK. Toruń.
 
3.
Borszowski. P. (2016). Zakres normatywnego pojęcia podatków i opłat lokalnych [in:] P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
4.
Bucholski, R. (2013). Budżet jednostek samorządu terytorialnego. Dodatek specjalny do Edukacji Prawniczej 10/2013.
 
5.
Cellary, M. (2014). Ewidencja udziałów JST we wpływach dochodów budżetów państwa oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST [in:] Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych, eds. M. Cellarego, M. Kaczurak-Kozak. Legalis.
 
6.
Fifth edition of the report. „Energetyka Wiatrowa w Polsce”, p. 59; source: https://www.paih.gov.pl/files/...; accessed: 03/12/2019.
 
7.
Gliniecka, J. (2009). Fiskalna i pozafiskalne funkcje opłat jako władczej formy dochodów publicznych [in:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Wrocław.
 
8.
Kotulski, M. (2004). Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych. Kwartalnik Prawa Publicznego 4/1/2004.
 
9.
Lewandowski, M. (2017). Opodatkowanie instalacji OZE podatkiem od nieruchomości [in:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, (ed.) E. Sobczak. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warsaw.
 
10.
Miemiec, W. (1997). Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samorządność finansową gmin. „Samorząd Terytorialny” 10/1997.
 
11.
Pazderski, L., Badura, J. (2017). Społeczności lokalne wobec węgla brunatnego: dlaczego perspektywa wpływów finansowych do budżetów gmin i nowych miejsc pracy bywa niewystarczająca? Materiały XXXI Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane.
 
12.
Pest, P., Lewandowski, M. (2017). Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Na Przykładzie Stanu Wyoming). „Rynek Energii” No. 5(132)/2017.
 
13.
Report 2019. Cooperation of conventional coal sources and large-scale RES, source: http://psew.pl/wp-content/uplo... [accessed: 25/11/2019].
 
14.
Rożałowska, B. (2013). Czynniki społeczne wpływające na wprowadzanie odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym [in:] Odnawialne źródła energii – badania oddziaływań społecznych, eds. A. Hilarowicz, J. Kozioła. Gliwice.
 
15.
Ruśkowski, E. (2001). Reforma opodatkowania nieruchomości jako warunek gruntownej reformy finansów lokalnych w Polsce [in:] L. Etel (ed.), Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości. Białystok.
 
16.
Shearer, Ch., Mathew-Shah, N., Myllyvirta, L., Yu, A., Nace, T. (2019). Boom and Bust 2019 TRACKING THE GLOBAL COAL PLANT PIPELINE, source: https://endcoal.org/wp-content...; accessed: 20/11/2019.
 
17.
Skoczkowski, T., Bielecki, S., Węglarz, A., Włodarczak, M., Gutowski, P. (2018). Impact assessment of climate policy on Poland’s power sector [in:] Mitig Adapt Strateg Glob Change 23: 1303. https://doi.org/10.1007/s11027....
 
18.
Szalewska, M. (2016). Administracyjne środki finansowo-prawne w prawie geologicznym i górniczy [in:] Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego, (ed.) Rakoczy  B. Wolters Kluwer, Warsaw.
 
19.
Szyrski, M. (2017). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Analiza administracyjnoprawna. Wolters Kluwer. Warsaw.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top