Między interesem państwa członkowskiego a Unii Europejskiej. Studium na przykładzie historii PGSP w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):133-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Integracja europejska rodzi nadzieje na przyszłą zjednoczoną Europę, ale też nie rozwiązuje wszystkich bieżących problemów poszczególnych państw członkowskich. Jednym z nich jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa poszczególnych państw unijnych. Stąd też każde państwo posiada własny system ochrony tych interesów również wobec państw unijnych. Ta sytuacja jest daleka od perspektywy ujednolicenia interesów unijnych. W Polsce prawną ochroną praw i interesów Skarbu Państwa zajmuje się Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (PGSP).
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top