Agencja Wykonawcza ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrzeczenie Komisji Europejskiej do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):143-155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Istotnym elementem gospodarki Unii Europejskiej są małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyczyniają się one w największym stopniu do tworzenia PKB poszczególnych państw członkowskich i samej Unii. W celu wsparcia ich rozwoju i zwiększenia możliwości dostępu do innowacyjnych technologii Komisja Europejska utworzyła w 2013 r. Agencję Wykonawczą ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Agencja ta jest jednocześnie elementem decentralizacji realizacji zadań wspólnotowych. Powierzono jej dysponowanie programami unijnymi wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. W tej perspektywie rodzi się pytanie o dotrzymywanie zobowiązań powierzonych Agencji wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top