Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):103-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była próba ustalenia różnic pomiędzy najważniejszymi kompetencjami międzykulturowymi a poziomem ich przyswojenia w opinii polskich emigrantów zarobkowych w Anglii. Badania ulokowano w paradygmacie obiektywistycznym z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego z techniką ankietową oraz narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Objęto nimi 261 pracowników różnych firm i przedsiębiorstw ulokowanych w południowo-zachodniej części Anglii, z czego 123 poprawnie wypełnionych narzędzi wykorzystano do analiz. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że badane osoby dostrzegając ważność analizowanych kompetencji na wielokulturowym rynku pracy, jednocześnie dokonały rzetelnej samooceny w zakresie ich przyswojenia. Szczególnie dotyczy to sześciu kompetencji, w których wystąpiły różnice istotne statystycznie, ze średnimi wynikami przyswojenia na poziomie przeciętnym, takich jak: Elastyczność interpersonalna; Interakcja kulturowa; Tolerancja; Umiejętność radzenia sobie ze stresem; Współpraca, uczestnictwo w kulturze; Znajomość języków obcych. Zatem to w zakresie tych kompetencji badane osoby wykazują największe braki, które mogą wpływać na efektywność funkcjonowania w wielokulturowym środowisku życia i pracy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top