PL EN
Kompetencje międzykulturowe w edukacji dorosłych. Przypadek podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):395-410
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cudzoziemcy, poznając polską kulturę i język polski, często korzystają z edukacji formalnej – w ramach kursów, szkół językowych, uczelni wyższych. Oferta niniejszych placówek jest różnorodna, jednak wszystkie korzystają z tak podstawowych materiałów dydaktycznych jak podręczniki. Artykuł jest prezentacją wyników analizy zawartości wybranych aktualnych podręczników języka polskiego dla cudzoziemców, a także próbą odpowiedzi na pytania, jakie elementy kultury polskiej są w nich przekazywane, oraz jaki jest sposób ich ekspozycji. To z pewnością pytania istotne w kontekście kompetencji międzykulturowej, czyli płaszczyzny efektywnego komunikowania się przedstawicieli z odmiennych kultur. Podstawowy zakres tego pojęcia orientuje się obecnie nie tyle na kategorii znawstwa kultury polskiej, lecz zrozumienia sensu poszczególnych elementów kulturowych oraz nadawanych im przez Polaków znaczeń.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top