Podejście PRINCE2 jako element bezpieczeństwa w planowaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):411-425
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Metody wspomagające zarządzanie stosowane są powszechnie w wielu sferach życia społecznego oraz działalności gospodarczej. Są to metody wykorzystywane w zarządzaniu procesami, projektami, służące podejmowaniu decyzji itp. Znajomość ich jest niezbędna z punktu widzenia wymiany informacji, wnioskowania, analizy problemu. Znacząca część metod wspomagających zarządzanie jest stosowana w Polsce lecz tylko część zostaje zaimplementowana. Celem artykułu jest przedstawienie zarysu metody PRINCE2, jej podstawowych własności oraz możliwości zastosowania. Możliwości te zostaną ukazane w kontekście dwóch waż- nych procesów dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi –  planowania zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Metoda Prince2 potraktowana jest jako element bezpieczeństwa dla działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obszarze planowania zatrudnienia i rekrutacji. Ponadto przedstawiono implementacja dobrych praktyk pod kątem zarządzania procesami oraz doboru zespołów projektowych w planowaniu zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top