Wpływ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. na polską politykę kryminalną
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):427-439
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo Unii Europejskiej determinuje rozwój prawa wewnętrznego państw członkowskich pośrednio lub bezpośrednio, praktycznie w każdej dziedzinie ich aktywności. Jedną z istotnych funkcji państwa jest ochrona środowiska naturalnego. Powstanie i wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju, a także zintensyfi kowana od kilkunastu lat przez Unię Europejską polityka ochrony środowiska wymusiła wprowadzenie zmian, których celem jest skuteczniejsze zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu. Zmiany wprowadzone poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne miały wpływ na politykę kryminalną w Polsce. Niniejszy artykuł poświęcono omówieniu reformy polskiego kodeksu karnego, która dokonała się pod wpływem tego aktu wtórnego prawa UE. Artykuł zawiera w sobie objaśnienie roli dyrektywy, jako aktu stanowionego przez instytucje UE, w kształtowaniu prawa wewnętrznego państw członkowskich.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top