Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):267-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji wspierającego walkę z przestępczością oraz przestępczością korupcyjną. System ten jest stosowany w Policji od kilkunastu lat. Jego celem jest zapewnienie funkcjonariuszom Policji dostępu do danych o osobach poszukiwanych, przestępcach, przestępstwach, wykroczeniach w ruchu drogowym, legitymowaniach i adresach. System pozwala na przygotowywanie wielu statystyk, które są wykorzystywane przez Policję w celu opracowywania założeń strategicznych dla bezpieczeństwa publicznego. Ułatwia też prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości korupcyjnej. Szczegółowy katalog danych, jakie są gromadzone w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu. Dane z systemu są udostępniane innym służbom w celu współdziałania i koordynowania działań dla realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. W artykule zdefiniowano bezpieczeństwo publiczne.
 
REFERENCJE (8)
1.
Literatura.
 
2.
Chodak, P. (red.) (2015). Leksykon Bezpieczeństwo – wybrane pojęcia, Józefów: WSGE, s. 213–302, 370. ISBN 978-83-62753-54-3.
 
3.
Jakubczak, R. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa: Dom Wydawniczy BELLONA.
 
4.
Pikulski, S. (2002). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, Szczytno.
 
5.
Pokruszyński, W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: WSGE. ISBN 8392193687.
 
6.
Sitek, B. (2013). Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej, „Journal of Modern Science” 1/16, s. 103–118. ISSN 1734-2031.
 
7.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325589226.
 
8.
Sitek, M. (2016). Respecting the human rights – the rights of immigrants. Between needs an capabilities of the countries hosting the migrants, [w:] M. Sitek, S. Stadniczeńko (red.), The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, Józefów: WSGE, s. 55–66. ISBN 9788362753734.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top